Народна библиотека „Радислав Никчевић“ у Јагодини је 2010. године, захваљујући финансијској помоћи невладине организације Електронске информације у библиотекама (EIFL) са седиштем у Риму и Скупштини града Јагодине, отпочела пројекат ревитализације сеоских библиотека у јагодинској општини, који је назвала Пољопривредне библиотеке у Јагодини (АгроЛиб Ја).

 БЛОГ

Израда бизнис планова

Израда бизнис планова

Energo-link je oснoвaн 2012.гoдинe и бaви сe сaвeтoдaвним услугaмa и изрaдoм пoслoвних плaнoвa, aплицирaњeм прojeкaтa у рaзним дoмaћим и стрaним...

 ВEСТИ О ПОЉОПРИВРЕДИ

 ВЕСТИ О ПРОЈЕКТУ


Ако вам треба информација, савет или менторство, контактирајте нас

baner-pijaca
  • eiflteal_box-copy1
  • BeyondAccess_logo_za-link1
  • logo_E_WSIS_2015-novo
  • erste1
  • ala2
  • eiflteal_box-copy1
  • BeyondAccess_logo_za-link1
  • logo_E_WSIS_2015-novo
  • erste1
  • ala2