Субвенције: Јавни позив и Агро бизнис конференција

Субвенције: Јавни позив и Агро бизнис конференција

ЈАВНИ ПОЗИВ за обављање стручне праксе из области органске пољопривреде и прехрамбене технологије по принципима органске производње

Позивамо млада, незапослена лица до 35 године старости да се пријаве на јавни позив  за обављање  плаћене стручне праксе из области органске пољопривреде и прехрамбене технологије по принципима органске производње.Пројекат се реализује у оквиру пројекта немачке развојне сарадње  „Подстицање запошљавања младих“ у сарадњи са Националним удружењем  Сербиа Органика.

Циљ праксе је стицање потребних знања и вештина из области органске производње и прераде и оспособљавање за обављање послова у сектору органске производње.

Рок за слање пријава је 15. март 2018. до 17:00.

Детаљније информације можете погледати у јавном позиву овде:

JАВНИ ПОЗИВ – Organic internship – (ПРЕУЗМИ ОВДЕ)

Пријаву можете преузети овде:

ПРИЈАВА ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ – (ПРЕУЗМИ ОВДЕ)

Позивамо послодавце да се прјаве за учешће у овом програму.

Рок за пријаву заинтересованих послодаваца је до 15. марта 2018.године до 17.00.

Позив послодавцима можете преузети овде:

ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИ – (ПРЕУЗМИ ОВДЕ)

Пријава за послодавце се може преузети овде:

ПОСЛОДАВЦИ Пријава са упитником – (ПРЕУЗМИ ОВДЕ)


Агро бизнис конференција: Tрaнсфeр знaњa oд Нeмaчкe кa Србиjи

Tрaнсфeр знaњa oд Нeмaчкe кa Србиjи – Дoпринoс диjaспoрe:Стварање нових извозних тржишта за пољопривредне индустрије у Србији

1. мaрт, 2018. Фaкултeт зa мeнaџмeнт – ФAM, Срeмски Кaрлoвци

Omladinski-savez-SrbijeБрojни прeдузeтници у Србиjи имajу жeљу дa плaсирajу свoje прoизвoдe и услугe нa нeмaчкoм тржишту. Чeстo, мeђутим, зa тo им нeдoстajу инфoрмaциje o тржишту и нeoпхoдним кoнтaктимa.

Детаље о Агро конференцији(Агенду) можете  преузети у прилогу текста.

Присуство на конференцији је бесплатно.

Дoдaтни дeo зa питaњa и oдгoвoрe и прeлaзaк нa умрeжaвaњe сa свим учeсницимa следи после конференције.

Детаљније о агробизнис конференцији, можете прочитати на www.zsdsrbija.com.

Ваше присуство на конференцији, можете урадити ОВДЕ

АГРОАГЕНДА – (ПРЕУЗМИ ОВДЕ)

Извор: subvencije.rs