Продуктна берза у Новом Саду

Продуктна берза у Новом Саду

„Продуктна берза“ основана је у Новом Саду 1958. године. одлуком Владе Републике Србије, као место организовања робно-берзанских састанака и информисања јавности о закљученим робно-берзанским трансакцијама и ценама пољопривредних производа. Од оснивања до данас, преко Продуктне берзе у Новом Саду извршен је промет од преко шеснаест милиона тона робе.

http://www.proberza.co.rs/