Пољопривредне библиотеке- Студија случаја

Пољопривредне библиотеке- Студија случаја

Оснаживање пољопривредника да се повезују и размењују искуства преко библиотека

Народна библитека Радислав Никчевић- Јагодина, Србија

Уз помоћ организације Електронске информације за библиотеке (ЕИФЛ), Народна библиотека Радислав Никчевић је отпочела пројекат Агролиб-Ја у јагодинској општини. Они су одговорили на јаз између владине политике и праксе и да подрже пољопривреду у својој заједници. Сеоске библиотеке спајају пољопривреднике у јагодинским селима на обукама на којима уче о новим пољопривредним методама и новим ресурсима и тржиштима за своје производе. Пројекат је омогућио пољопривредницима да побољшају своје приходе.

Нове технологије и старе технике

На Конферецнији Бијонд Аксес 2012 у Вашингтону, чланови Бијонд Аксеса су имали задатак да осмисле краткорочни пројекат који би се, преко јавних библиотека, обратио конкретним потребама у заједници. Као део награде Библиотеке за развој, победнички пројекат у свакој од пет категорија добио је награду од 10.000 долара за једногодишње спровођење пројекта. Тим јагодинске библиотеке који су чинили представници Народне библиотеке Радислав Никчевић награђени су у оквиру категорије Економски развој. Надоградњом њиховог већ успешног досезања до пољопривредника, циљ пројекта је да се повећа компјутерска писменост пољопривредника као доступност ICT ресурса у сеоским библиотекама. Да би се ово постигло, спровеле су се следеће активности у оквиру пројекта:

Реновирање и опремање библиотека

1725Пројекат обухвата пет сеоских библиотека у којима је извршена ревитализција: у Главинцима, Багдану, Бунару, Глоговцу и Мајуру. Свака од ових пет библиотека је омогућила приступ интернету својим корисницима; у библиотекама у којима је уведен интерент, месечно има између 200 и 400 корисника у просеку. У Бунару и Главинцима, пројекат је обезбедио нове компјутере као и другу неопходну технологију. Поред тога, обновљени су пољопривредни ресурси у библиотекама значајни за локалну заједницу. У Мајуру је отворена потпуно нова библиотека, са ICT опремом и пољопривредном литературом за кориснике.

“Ја сам се регистровао на Агролиб пијаци и успео сам да продам тону крушака. Купац је желео још крушака, али на жалост, моја плантажа није толико велика. Надам се да ћу проширити производњу.“

Центар за учење у заједници

Поред обезбеђивања простора за кориснике у коме могу приступити садржајима који им иначе не би били доступни, пет АгроЛиб библиотека је оснажило свој положај у заједници као центрима знања кроз обуке и предавања за пољопривреднике. На 14 пољопривредних предавања која су одржана у пет сеоскиих библиотека, 401 пољопривредник имао је прилику да слуша о садњи нових врста као што су боровнице, о пчеларству и производњи меда, саветима о санитарној исправности у производњи млека. Они пољопривредни произвођачи који желе да унапреде своје вештине похађали су компјутерску обуку. Укупно 28 пољопривредника који су имали мало исхуства везано за компјутере, интернет и обраду текста завршили су обуку.
Осим реновирања и организовања обуке, пројекат Агролиб је имао за циљ и унпређење Агролиб пијаце-онлајн тржишта преко кога пољопривредници и људи који се баве старим занатима и сеоским туризмом могу да поделе своја искуства једни са другима и да рекламирају своје производе. Реакција корисника је била позитивна, што значи да је вебсајт помогао некима од њих да продају своје производе.

Case Study Serbia-page-001 Case Study Serbia-page-002

Резултати и планови

АгроЛиб пројектом су се предузели први кораци везано за пољопривреднике да би се смањило сиромаштво у руралним деловима Србије. Обуке, предавања и вебсајт су такође давали резултате за пољопривреднике. Као закључак, 50 пољопривредника је поделило своја исуства везана за пројекат. Одазив испитаника је био позитиван, као што је и наведено у Кључним резултатима испод. У Јагодини, библиотека је покренула процес спајања људи да би размењивали искуства и тражили информације. Препознавањем могућности библиотеке да одговори на потребе заједнице, тим јагодинске библиотеке тренутно разматра могућности потенцијалног ширења пројекта по Србији са новим партнерима.

Кључни резултати

32% – повећање прихода у домаћинству
95% – користили су онлајн пијацу у последњих годину дана
1 од три испитаника одговорио је да има повећање производње
73%- често или редовно користе информације или техноке које су научили на предавањима

Изградња везе која траје

Поред Бијонд Аксес награде, јагодинска библиотека је остварила неколико партнерстава да би подржали пољопривреднике у сеоским срединама на кратке и дуге стазе. Партнери на пројекту су:
Скупштина града Јагодине
Агенција за мала и средња предузећа и регистрована сеоска домаћинства
Локалне ТВ и радио станице
Пољопривредна задруга Прима боровница