Нови Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

Нови Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

Правилник о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла Објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 111/15 од 29. децембра 2015. године.

У Правилнику о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла („Службени гласник РС”, број 46/15), у члану 2. став 1. тачка 1) мења се и гласи:

„1) две квалитетне приплодне млечне краве, а највише 300 квалитетних приплодних млечних крава;”.

Захтев за остваривање права на подстицаје за квалитетна приплодна грла подноси се за сваку календарску годину Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања и то:

1) од 1. марта до 31. јула текуће године

2) од 1. до 31. јануара наредне године – за грла укључена у производњу до 31. децембра претходне календарске године.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године, осим одредбе члана 1. овог правилника која се примењује од 1. марта 2016. године.

Овде можете преузети:

Правилник

Захтев

преузето са subvencije.rs