МПЗЖС: Конкурс за подршку унапређењу непољопривредних активности на селу

МПЗЖС: Конкурс за подршку унапређењу непољопривредних активности на селу

Субвенције(подстицаји) за унапређење економских активности на селу кроз субвенционисање непољопривредних активности су дефинисани правилником који је објављен  у „Службеном гласнику РС”, број 81/13. Подстицаји се остварују на основу конкурса који објављује Управа за аграрна плаћања.

Субвенције обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то:

1.  програму за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу и адаптацију објеката и набавку опреме, а ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству

2.  програму за подршку инвестицијама за набавку опреме за бављење традиционалним занатима који су сертификовани у складу са подзаконским актом којим се уређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно послови домаће радиности.

Бесповратна средства износе од 40-55% без ПДВ-а.

Рок за подношење пријаве по овом конкурсу је од 01.09.2015. године до 15.11.2015. године.

Правилник, конкурсну пријаву као и остале обрасце , можете преузети у прилогу текста.

Правилник за унапређење економских активности на селу

Конкурс за подстицаје непољопривредним активностима

Бизнис план

Табела са члановима задруге

Спецификација рачуна