Микрофинансирање и микро кредити

Микрофинансирање и микро кредити

Микрофинансирање и микрокредити актуелна су тема и у Србији, нарочито због свог значаја у борби против незапослености, економске, а тиме и социјалне искључености. У Србији тренутно не постоји законски оквир који регулише рад микрофинансијских институција, али се због доказаног утицаја микрофинансирања на решавање проблема социјално угрожених и маргинализованих група, управо ради на његовом доношењу. Ово је добра вест пошто доступност и брзина реализације чини микрокредите идеалним за решавање проблема са којима се свакодневно сусрећу микро и мали предузетници и пољопривредници, па и физичка лица са нижим или нередовним примањима у непредвиђеним и хитним ситуацијама.

Податак да је у последњих пет година у Србији одобрено око 32,000 микрокредита у просечном износу од 1,409 ЕУР по кредиту је непотпун јер се односи само на постојеће три не-банкарске институције које се у Србији баве микрофинансирањем. У Србији се и Оппортунитy банка бави микрофинансирањем и у последњих 5 година је сама исплатила преко 75,000 микрокредита са просечним износом од око 2,500 ЕУР по кредиту.

Микрофинансирање и чак шире “финансијска инклузија“ је пружање финансијских услуга грађанима са нижим приходима који често уопште немају приступ традиционалним пружаоцима финансијских услуга тј. банкама или им је тај приступ веома ограничен, као што су нпр. становници забачених, руралних средина. Због тога Оппортунитy банка, која има чак 65% клијената у руралним крајевима Србије, константно ради на унапређењу начина на који пружа услуге својим клијентима, нарочито када су у питању технолошке иновације. Последња таква иновација је wеб апликација под називом „Мали БИЗнис кредит на КЛИК“ која за само неколико минута власнику малог бизниса, преко интернета и без доласка у банку, омогућава да добије прелиминарни одговор о могућности добијања микрокредита у овој банци. Ово је посебно значајно јер прво штеди време и новац потенцијалним клијентима који не морају да долазе у банку из понекад јако удаљених крајева, а поред тога и зато што укида психолошку баријеру код малих предузетника који се до сада нису формално задуживали преко банака највише због строгих критеријума и обимне документације које банке захтевају, а овим им је то умногоме олакшано.

Тема овогодишњег Европског дана микрофинансирања јесу тзв. „нефинансијске услуге“ односно додатне услуге које микрофинансијске организације и банке пружају својим клијентима како би повећале шансе за успешно пословање и унапређење стандарда живота. Како је едукација клијената важан део мисије Оппортунитy банке, ова је банка током 2016.године организовала шест семинара за клијенте о начинима финансирања пољопривредне производње, а у плану су и додатне едукативне активности за клијенте ове банке, посебно о значају штедње. Банка је 2015.године такође учествовала у кампањи о спречавању презадужености под називом „Мудро задуживање“ која је иницирана широм Европе од стране Микрофинансијског центра из Варшаве.

Оставите коментар

Ваша адреса неће бити објављена. Обавезна поља су означена * *