• Лобирање и заступање у библиотекарству
  • Лобирање и заступање у библиотекарству
  • Лобирање и заступање у библиотекарству
  • Лобирање и заступање у библиотекарству
  • Лобирање и заступање у библиотекарству

Лобирање и заступање у библиотекарству

Четвородневни семинар са темом „Advocacy, Raising Awareness and Communication for libraries“, био је организован од 03.10. до 06.10.2016. године у Народној библиотеци Србије. Невладина организација EIFL се и овог пута постарала да се семинар одржи на високом нивоу и на радост двадесетак библиотекара из целе Србије, који су могли да од врхунског стручњака из ове области, Каспарса Руклиса, сазнају кроз теоријски део и практичне вежбе, најважније сегменте и технике лобирања и заступања библиотеке. Народна библиотека у Јагодини имала је свог представника, Ивану Пешић, запослену у Матичном одељењу.

Прва три дана осмишљавани су пројекти који би могли да се спроведу у библиотекарству. Осмишљавана је стратегија о представљању и промовисању пројеката, затим како да се лобира код званичника, како се врши заступање и како се обратити заинтересованим странама и евентуалним партнерима.

Последњег дана представљени су пројекти који су добили финансијску подршку од EIFL Фондације, међу којима је један од 10 најуспешнијих пројеката у свету – АгроЛиб пројекат. Осим награђених пројеката, представљени су и пројекти који су претходних дана осмишљавани.