• Информациона писменост пољопривредника
  • Информациона писменост пољопривредника
  • Информациона писменост пољопривредника
  • Информациона писменост пољопривредника
  • Информациона писменост пољопривредника
  • Информациона писменост пољопривредника
  • Информациона писменост пољопривредника
  • Информациона писменост пољопривредника
  • Информациона писменост пољопривредника
  • Информациона писменост пољопривредника

Информациона писменост пољопривредника

У органиацији пројекта Пољопривредне библиотеке – АгроЛиб и Оpportunity банке организован је семинар за пољопривреднике на тему Пољопривреда и нове информационе технологије.

Untitled-1

Пољопривредници из Поморавског округа су прошли обуку коришћења компјутерских вештина и коришћења интернета за рекламирање и продају пољопривредних производа. У одличној атмосфери пољопривредници су отварали своје прве електронске адресе, упознавали са са сајтовима који могу да буду корисни у њиховом бизнису, учили су како да се удружују преко друштвених мрежа и на крају су сви регистровали своја пољопривредна газдинства на он-лине пијци сајта пројекта АгроЛиб: http://www.onlinepijaca.agrolib.rs/

Пољопривредници су веома задовољни што су имали прилике да присуствују овако корисном семинару и што су добили скрипту са упутствима  која ће им користити за вежбање свега наученог. Они су констатовали да су свесни моћи интернета и нових информационих технологија и да конструктивно коришћење интернета може много да им помогне у њиховом будућем раду.