Бесповратна средства за производњу вина и печурака

Бесповратна средства за производњу вина и печурака

Бесповратна средстава која се додељује по овом конкурсу износе укупно 30.000.000,00 динара.

Бесповратна  средства  за подршку инвестиција по овом  конкурсу утврђују се у износу до 50% од вредности укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

За подносиоце пријава: предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, предузетнике и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупних прихватљивих трошкова ивестиције.

Приликом обрачуна, узима се вредност прихватљивих трошкова инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 2.500.000,00  динара, односно 2.750.000,00 динара за подносиоце пријава: предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, предузетнике и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 100.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност инвестиције 200.000,00 динара или већа од тог износа.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

набавку опреме за производњу вина: инокс судови за вино, винификатори, универзалне посуде за вино, уређаји за  контролисану ферментацију и хладну стабилизацију вина, парни генератори за стерилизацију опреме и судова и уређаји за прање, дрвени судови и бурићи за барикирање, филтери, муљаче, пумпе, центрифугални сепаратори, системи за убацивање азота, пнеуматске пресе, уређаји за  затварање амбалаже – ручни и аутоматски са припадајућом опремом, линије за пуњење и етикетирање уз одговарајућу опрему, пунилице, етикетирке и чепилице, постоља за  дрвену барик бурад и опрема  за транспорт у склопу винарије, oпрема за производњу и прераду печурака.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном статусу,и то:

1.       предузетник- носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2.       правно лице:

       – привредно друштво

      – земљорадничка задруга.

Привредно  друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.06.2018. године.

Извор: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство