Бесповратна средства и кредити са 1% камате за развој туризма

Бесповратна средства и кредити са 1% камате за развој туризма

Министарство туризма,трговине и телекомуникација објавило је два конкурса.

Први конкурс се односи на доделу бесповратних средстава за туризам у износу до 50% инвестиције. Рок за подношење захтева је 31.03.2018. године.

Други конкурс се односи на доделу кредитних средстава за развој туризма са каматом од 1%. Рок за подношење захтева је 01.10.2018. године.

Право на коришћење кредитних средстава има:

1) привредно друштво регистровано за обављање делатности у области туризма;

2) предузетник који је регистрован за обављање делатности у области туризма;

3) пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава.

Преузми: