• Врање- Бесповратна средства за пољопривреду
  • Врање- Бесповратна средства за пољопривреду
  • Врање- Бесповратна средства за пољопривреду

Врање- Бесповратна средства за пољопривреду

Бесповратна средства за пољопривреду до 90% вредности инвестиције

Предмет Конкурса је финансијска подршка пољопривредним произвођачима са територије града Врања у унапређењу пољопривредне производње.

Средства за намену из претходног става планирана су у буџету града  за 2015.годину и биће реализована у етапама.

Veliki_grb-vranjaПраво на подстицаје имају породична пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом, у складу са законом којим се уређује пољопривреда.

Пријаву за доделу подстицаја могу да поднесу носиоци или чланови пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији града Врања, уписани у регистар пољопривредних газдинстава по основу права својине односно закупа пољопривредног земљишта које се налази на територији града Врања, који се баве пољопривредном производњом, и који су измирили своје пореске обавезе према локалној самоуправи(ЛПА).

Сви они са којима град има лоше искуство услед не испуњавања уговорених обавеза или услед недомаћинског понашања према инвестицији, из претходног периода, немају право остваривања финансијске подршке по овом конкурсу .

Средства за подстицање развоја пољопривреде могу да се користе  као финансијска подршка регистрованим пољопривредним газдинствима у унапређењу пољопривредне производње за инвестирање у:

1.Набавку квалитетних грла оваца и коза;

2.Подизање нових производних  и матичних засада воћака и винове лозе-куповина садног материјала;

3.Бушење бунара и набака опреме за наводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу;

4.Постављање противградних мрежа;

5.Изградња пластеника и набавка опреме за пластенике: набавка конструкција за пластенике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање и ђубрење водотопивим за пластенике;

6.Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње;

7.Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање крава).

Подношење пријаве за повраћај средстава за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње вршиће се до утрошка средстава а најкасније до 30.09.2015. године. Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити прегледани и решавани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове.

Подношење пријаве за остваривање права на бесплатног вештачког осемењавања крава вршиће се до утрошка уговорених средстава. Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима Конкурса ће бити прегледани и решавани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове.

Подношење пријаве за повраћај средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава вршиће се до 31.08.2015. године, уз могућност накнадног достављања рачуна за набавку садног материјала и то до 10.11.2015.године. Применом дефинисаних критеријума извршиће се рангирање прихватљивих захтева.

Пријаве за конкурс и све потребне информације у вези са конкурсом можете добити у  Канцеларији бр. 13  – Служба за пољопривреду Градске управе града Врања, сваког радног дана или на телефон број: 402-348, контакт особа Небојша Поповић.

Комплетан текст конкурса као и пријаве за коришћење бесповратних средстава, можете преузети у прилогу текста.

Конкурс преузмите овде