• U službi kvalitetnijeg života mladih
  • U službi kvalitetnijeg života mladih
  • U službi kvalitetnijeg života mladih
  • U službi kvalitetnijeg života mladih
  • U službi kvalitetnijeg života mladih

U službi kvalitetnijeg života mladih

#EvropazaMene #EU2me

Dinamično EU prepodne u Biblioteci 27. marta počelo je interaktivnim kvizom za srednjoškolce. Kviz je održan kao deveti susret u okviru projekta „U korak sa Evropom“ i predstavljao je inovativan i zanimljiv način edukacije mladih o koristi od procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Autor kviza na platformi Kahoot, Ivan Simić, inače predsednik Upravnog odbora NVO „Ekozon“ i dugogodišnji omladinski aktivista, na početku radionice je izneo nekoliko činjenica o tome kako studirati, učiti, volontirati ili jednostavno putovati po Evropi koristeći obrazovne kapacitete EU koji su stavljeni na raspolaganje Srbiji tokom pristupnog procesa. Sve te informacije su zapravo bile odgovori na predstojećem kvizu. Mladi Jagodinci su pokazali zavidno znanje o EU, a pomoću flajera koji su im podeljeni tokom kviza, to znanje će podeliti i sa vršnjacima koji nisu mogli da prisustvuju današnjem kvizu.

Naredni kviz bio je 30. marta, kada su priliku mnogi mladi ljudi iskoristili i da postave konkretna pitanja autoru prezentacije i kviza Ivanu Simiću iz jagodinske NVO „Ekozon“ koji im je detaljno odgovarao na pitanja o volontiranju i programima razmene sa zemljama i obrazovnim institucijama Evropske unije.

Aktivnosti za mlade nastavljene su 11. aprila, gde su nam u gostima bili Đorđo Cvijović, Nina Stojanović, Zorana Milovanović, aktivisti Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji, kao i Ivana Markulić, predsednica Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji. Govorili su o značaju pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali i o konkretnim koristima koju mladi Jagodinci mogu imati od samog procesa pristupanja. Gosti iz Beograda, po godinama bliski prisutnim srednjoškolcima, na zanimljiv i mladima blizak način odgovarali su na pitanja koja su interesovala prisutne: Zašto je važno da Srbija bude članica EU? Zašto je to bitno za građane Srbije i koje su to mogućnosti koje EU pruža mladima? Kakvi su to programi mobilnosti u vidu kratkoročnih i dugoročnih razmena / treninga / volontiranja i kako studirati na evropskim univerzitetima?

U zanimljivoj i živoj diskusiji mlade Jagodince su interesovali konkretni aktuelni projekti za mlade, ali i kako da apliciraju za volontiranje i školovanje u zemljama EU.

Odmah sutradan, 12. aprila održana je obuka za mlade lidere u organizaciji AIESEC Srbije, Alternativnog kulturnog centra i gradske biblioteke.

Na obuci su govorili Vesna Todorović (Od ideje do dela), Filip Bogdanović (Javni govor), Jasmina Đorđević (Kako opstati?) i Matija Đumić (Growth Hacking – kako sa malo truda imati deset puta veće rezultate u prodaji i marketingu?). Internacionalna studentska organizacija AIESEC okuplja mlade ljude širom sveta i omogućuje im da razviju svoj liderski potencijal kroz volontersko i stručno iskustvo u inostranstvu, kao i kroz uključivanje u nacionalne projekte. Organizovanje ovakvih tribina želi da osnaži kapacitete omladinaca i omladinskih organizacija za kvalitetnije školovanje putem studentskih razmena, volontiranja i praksi, ali i započinjanje biznisa, sposobnost javnog govora i uopšte proširivanje vidika u službi kvalitetnijeg života mladih.