Subvencionisani krediti za poljoprivredu

Subvencionisani krediti za poljoprivredu

Crédit Agricole Srbija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu u dinarima sa fiksnim kamatnim stopama do 3% godišnje, ondnosno do 1% godišnje za povlašćene kategorije.

Subvencionisani krediti namenjeni su nabavci repromaterijala, za biljnu ili stočarsku proizvodnju i za osnovna sredstva. Osim toga, ove godine, su na raspolaganju i krediti za kupovinu mehanizacije sa ročnošću do 5 godina.

 Ovi krediti se odboravaju poljoprivrednim gazdinstvima, preduzetnicima kao i pravnim licima sa fiksnim kamatnim stopama do 3% godišnje, odnosno do 1% godišnje za povlašenje kategorije u koje spadajužene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, mladi farmeri – do 40 godina starosti i nosioci gazdinstva koja su registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznos kredita za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je do šest miliona dinara, dok za pravna lica on iznosi do 18 miliona dinara. U zavisnosti od namene i ročnosti kredita koja može biti od jedne do pet godina, otplata kredita je moguća u mesečnim, kvartalnim, polugodišnjim ili godišnjim ratama.

Rok za podnošenje zahteva je 01.11. 2017. godine, a bankarski službenici Crédit Agricole Srbija, specijalizovani za poljoprivredno bankarstvo, su na raspolaganju svim klijentima za savetodavne usluge i detaljnije informacije o ovom programu.