Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију Министарства пољопривреде

Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију Министарства пољопривреде

Конкурс се односи на подстицање програма сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља.

Подстицаји за програме сертификације и клонске селекције су плаћања  кроз рефундацију трoшкова за њихову реализацију без обрачунатог ПДВ-а, и то за:

Изградњу и монтажу мрежаника за чување и умножавање садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, предосновне и основне категорије, као и куповину опреме, реагенаса и индикатор биљака за њихово тестирање и ретестирање.

Једну или више фаза клонске селекције воћака, винове лозе и хмеља, подразумевајући и анализе на присуство регулисаних штетних организама, односно активности на здравственој (фитосанитарној) селекцији и генетичкој селекцији (масовна позитивна и/или негативна клонска селекција за подлоге и домаће створене сорте, индивидуална клонска селекција: предклонска селекција, селекција кандидат клонова и завршно испитивање клонова)

Право на подстицаје за сертификацију, односно клонску селекцију, подносилац захтева може да оствари у  максималном укупном износу до 2.000.000,00 динара.

Право на коришћење подстицаја  има :

Правно лице и
Предузетник

Рок за подношење пријава за подстицаје по овом конкурсу  се подноси  Министарству пољопривредe и заштите животне средине, Управи за аграрна плаћања  до 01.10.2015. године.

Коплетан текст конкурса као и пријаву, можете преузети у прилогу текста.

Конкурс сертификација и клонска селекција 2015