• Seminar za bibliotekare u Kragujevcu
  • Seminar za bibliotekare u Kragujevcu
  • Seminar za bibliotekare u Kragujevcu
  • Seminar za bibliotekare u Kragujevcu
  • Seminar za bibliotekare u Kragujevcu

Seminar za bibliotekare u Kragujevcu

Seminar na temu „Inovacije i trendovi u javnim bibliotekama“ 1. i 2. juna u Narodnoj biblioteci „Vuk Karadžić“ u Kragujevcu održale su Vesna Crnković i Ivana Pešić, bibliotekari iz jagodinske biblioteke. Prisustvale su kolege iz matične i opštinskih javnih biblioteka Šumadijskog okruga, ukupno 50 bibliotečkih radnika.

 Na seminaru je bilo reči o tome šta je suština inovacije, koji su trendovi u bibliotekama bili tokom istorije razvoja bibliotekarstva kod nas i u svetu, koji su  trendovi generacija od sedamdesetih pa do današnjih dana, koje su potrebe današnjih korisnika i kakve odgovore nude biblioteke i šta se od njih očekuje. Na predavanju se govorilo šta preporučuju strukovne organizacije, koji su ugledni primeri inovativnih biblioteka i na koji način su male biblioteke svoje ideje razvile do nivoa umreženih ljudi, stručnjaka, korisnika. Bilo je dosta zanimljivih teorijskih razmatranja i primera dobre prakse,  više u svetu nego kod nas.

U prvom delu seminara održana je prezentacija, dok su u drugom delu kolege podeljene po grupama razmatrale koji su to trendovi koji se mogu kod nas primeniti i davale svoje ideje o mogućim inovacijama u bibliotekama.

Seminar se održava u okviru obaveze stalnog stručnog usavršavanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti.