• Семинар у Врању
  • Семинар у Врању
  • Семинар у Врању
  • Семинар у Врању
  • Семинар у Врању
  • Семинар у Врању
  • Семинар у Врању
  • Семинар у Врању
  • Семинар у Врању
  • Семинар у Врању

Семинар у Врању

Акредитовани семинар Сеоске библиотеке као информациони и комуникациони центри сеоских локалних зајеница (Пример пројекта Пољопривредне библиотеке у Јагодини) одржан је у Народној библиотеци „Бора Станковић“ у Врању, у четвртак 16. јула 2015.

Осим библиотекара из Врања, присуствовали су и библиотекари из Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Сурдулици и Народне библиотеке „Вук Караџић“ из Владичиног Хана. Укупно 36 полазика.

Следећи добар пример грађења и реализације пројекта Пољопривредне библиотеке, презентован је концепт рада и маркетинга у модерној сеоској библиотеци. Након тога, уследила је вежба која се радила у пет група. Циљ вежбе је био да се препознају пет проблема у локалним заједницама и библиотекама полазника и да се поставе основне премисе за пројектна решења проблема. Прва група је представила пројекат дигитализације библиотечке грађе, друга је запошљавала раднике кроз програм малих етно удружења, трећа је уводила интернет у своју руралну библиотеку, четврта је библиобусом долазила до корисника у удаљеним насељима и пета је осмислила програм за кориснике старије од 40 година, с обзиром да су корисници те библиотеке углавном деца.

Након тога, полазницима су свечано уручене Потвде о присуствовању акредитованом програму сталног стручног усавршавања.