• Семинар у Нишу
  • Семинар у Нишу
  • Семинар у Нишу
  • Семинар у Нишу
  • Семинар у Нишу
  • Семинар у Нишу
  • Семинар у Нишу
  • Семинар у Нишу
  • Семинар у Нишу
  • Семинар у Нишу

Семинар у Нишу

У суботу, 14. новембра 2015. године у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу одржан је акредитовани програм сталног стручног усавршавања „Сеоске библиотека као информациони и комуникациони центри сеоских локалних заједница (Пример пројекта Пољопривредне библиотеке у Јагодини)“.

Осим библиотекара из Ниша, присуствовали су и библиотекари из Јавне библиотеке „Вук Караџић“ у Алексинцу, Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ у Гаџином Хану, Јавне библиотеке у Дољевцу, Народне библиотеке у Мерошини, Библиотеке у Ражњу и Библиотеке „Гордана Тодоровић“ у Сврљигу.

Весна Црнковић, директорка Народне библиотеке „Радислав Никчевић“ говорила је о сеоским огранцима и проблему недовољно развијених библиотека у руралној средини, настанку и реализацији пројекта „Пољопривредне библиотеке у Јагодини“, као и концепту рада и маркетингу у модерној сеоској библиотеци.

Светлана Крстић, библиотекар у сеоскј библиотеци у Багрдану, говорила је о улози сеоских библиотекара у пројекту и променама у локалној заједници.

Јелена Рајић, библиотекар у Народној библиотеци „Радислав Никчевић“ представила је иновативне пројекте јавних библиотека у неким од најразвијенијих земаља света (примери добре праксе).

Након тога, полазници су учествовали у радионици „Сајам идеја-постер сесија“ која је имала за циљ да се препознају проблеми у локалним заједницама и библиотекама полазника и да се осмисле пројекти као решење за те проблеме. Библиотекари су радили у групама и своје идеје су представили кроз осмишљавање звучног и упечатљивог наслова, дефинисање проблема и одређивање циљева и задатака, одређивање неопходних ресурса и партнера, као и представљање пројектних активности и мерљивих резултата.

Неке од идеја односиле су се на: кориснике који су удаљени од библиотека, децу са посебним потребама, незапослене жене, очување животне средине, успешно родитељство, итд.

На крају семинара, полазницима су свечано уручене Потврде о присуствовању акредитованом програму сталног стручног усавршавања.