• Seminar u Kruševcu
  • Seminar u Kruševcu
  • Seminar u Kruševcu
  • Seminar u Kruševcu
  • Seminar u Kruševcu

Seminar u Kruševcu

U elektronskoj čitaonici Narodne biblioteke Kruševac, u ponedeljak 12. juna, održan je Akreditovani seminar za bibliotekare pod nazivom „Inovacije i trendovi u javnim bibliotekama“. Predavači na ovom seminaru bile su Vesna Crnković, direktorka Narodne biblioteke u Jagodini i Ivana Pešić, bibliotekar u matičnoj službi Narodne biblioteke u Jagodini. Osim bibliotekara iz Kruševca, bili su prisutni i bibliotekari iz Varvarina, Ćićevca i Trstenika.

Akreditovani program sastojao se iz dve veće tematske celine. Uvodno predavanje posvećeno je inovacijama, razumevanju pojma inovacije, alatima i resursima za inovacije u javnim bibliotekama, inovativnim projektima. Kao dobar primer naveden je projekat Poljoprivredne biblioteke u Jagodini.   Drugi deo predavanja bio je posvećen IFLA i ALA trendovima u bibliotekarstvu.

Nakon toga, usledila je vežba koja se radila u pet grupa. Cilj vežbe je bio da se prepoznaju  problemi u lokalnim zajednicama i da se postave osnovna polazišta za rešenje problema. Bibliotekari su radili u grupama i svoje ideje su predstavili kroz osmišljavanje zvučnog i upečatljivog naslova, definisanje problema i određivanje ciljeva i zadataka, određivanje neophodnih resursa i partnera, kao i predstavljanje projektnih aktivnosti i merljivih rezultata.

U ime organizatora seminara prisutne je pozdravila i poželela uspeh u radu direktorka Biblioteke u Kruševcu, mr Snežana Nenezić.