Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ćuprija za 2018. god.

Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ćuprija za 2018. god.

Opština Ćuprija je u 2018. god. u skladu sa članom 13.  Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2013-dr., 142/14, 103/15 i 101/16), donela Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ćuprija za 2018. god.

Registrovana poljoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Ćuprija, će u okviru Programa u 2018. god. moći da ostvare pravo na kreditnu podršku subvencijom kamate na kratkoročne poljoprivredne kredite u iznosu 100% i to za nabavku repromaterijala (semenska roba, rasad, sadni materijal, đubrivo, gorivo, sredstva za zaštitu), stočne hrane, nove poljoprivredne mehanizacije, mašina i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, opreme za pripremu i proizvodnju stočne hrane, opreme za čuvanje, preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda, stada, investicije u pčelarstvo i ostalo.

Sledeća podsticajna sredstva su u okviru mera ruralnog razvoja, namenjena za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava sa intenzitetom pomoći u intervalu od 40 – 60% ukupnih prihvatljivih troškova bez uračunatog poreza na dodatu vrednost i to:

  • ·        za podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka i vinove loze,
  • ·        za podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća i rasadničku proizvodnju,
  • ·        za nabavku opreme za navodnjavanje povrtarskih useva na otvorenom polju i
  • ·        za nabavku opreme za pčelarstvo.

Kroz meru – ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i uvođenje sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima, kao podrška preradi na gazdinstvu, registrovana poljoprivredna gazdinstva će moći, u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla („Službeni glasnik RS“, br. 111/2017), da ostvare pravo na podsticajna sredstva za nabavku opreme za:

  • ·        uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka
  • ·        čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije.

Intenzitet pomoći iznosi 60% ukupnih prihvatljivih troškova bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Opština Ćuprija je u Programu deo sredstava opredelila i za mere kojima se finansira uređenje vodotoka koji plave poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, a koje se daje u zakup, zatim premer katastarskih parcela, uređenje nekategorisanih puteva, sanacija protivgradnih stanica, kao i promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za organizovane posete poljoprivrednih proizvođača sajmovima poljoprivrede.

Ukupna sredstva opredeljena u Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ćuprija u 2018. god. na koji je dana 30.03.2018. god. prethodnu saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, iznose 14.845.000,00 din.

U vezi sa planiranim merama iz Programa, Opština Ćuprija će u narednim danima raspisati javne pozive i konkurse, za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na kreditnu podršku i podsticajna sredstva.