Позив газдинствима које гаје мање познате сорте винове лозе да се упишу у европску Витис базу

Позив газдинствима које гаје мање познате сорте винове лозе да се упишу у европску Витис базу

Уопште није лако пронаћи и пити вина од мање познатих сорти које се чувају и гаје на мањим површинама. Европске активности на очувању гермплазме подигле су свест произвођача о постојању заборављених сорти. Као последица тога вински сектор је све више заинтересован за мање познате и заборављене сорте.

Попис (onFarm) произвођача који на газдинствима гаје ове сорте има за циљ повезивање виноградара, љубитеља вина, трговаца и новинара. Све већи број винара је укључено у очување слабије заступљених сорти тако што их гаје на мањој површини у својим виноградима.

Ако упоредимо мали број биљака у склопу националних колекција задужених за чување генетског материјала, овај ретки генетски материјал је ипак засађен на једном већем али расутом подручју, што је могло довести до потенцијалне хетерогености (клонске разноликости). Додатно, биотипови пореклом из различитих извора могли би бити посађени и испитани.  На овај начин валоризација старе гермплазме представља обогаћивање квалитетног винарског сектора.

У склопу активности – Попис мање заступљених сорти винове лозе на газдинствима у европској Витис бази података (On-farm inventory of minor grape varieties in the European Vitis Database), подржаном од стране европског кооперативног програма за биљне генетичке ресурсе European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources) разматра се оснивање мреже газдинстава у европској Витис бази података. Мрежа би садржала податке о виноградару, сорти, разлогу зашто гаји дату сорту и опис винограда. Дате информације би омогућиле размену искустава, олакшале приступ садном материјалу и олакшале набавку (промет) вина од ретких сорти.

Произвођачи који се баве гајењем и очувањем ретких и заборављених сорти, и који продају производе од тих сорти, позвани су да се прикључе мрежи. Свој интерес и тражене податке могу доставити: Пољопривредном факултету у Новом Саду на е-маил адресу: idragoslav@polji.uns.ac.rs и Пољопривредном факултету у Београду-Земуну на е-маил адресу: nikolicd@agrif.bg.ac.rs.