Zakoni

NAZIV DOKUMENTAPREUZMI DOKUMENTGODINA DONOŠENJA
Zakon o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvojuAdobe_PDF_icon download2015
Zakon o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvojuAdobe_PDF_icon download 
Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvojuAdobe_PDF_icon download 

Uredbe

NAZIV DOKUMENTAPREUZMI DOKUMENTGODINA DONOŠENJA
Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018.godiniAdobe_PDF_icon download2018
Uredbu o utvrđivanju godišnjeg programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015.godiniAdobe_PDF_icon download 

Poljoprivredna gazdinstva

NAZIV DOKUMENTAPREUZMI DOKUMENTGODINA DONOŠENJA
Pravilnik o izmenama pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstvaAdobe_PDF_icon download2015

Osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju

NAZIV DOKUMENTAPREUZMI DOKUMENTGODINA DONOŠENJA
Pravilnik o podsticajima za organsku biljnu proizvodnjuAdobe_PDF_icon download2018
Pravilnik o izmenama pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticajaAdobe_PDF_icon download2016
Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivoAdobe_PDF_icon download2016
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadržini deklaracije i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja, kao i specifičnim zahtevima i oznakama rizika i upozorenja za čoveka i životnu sredinu i načinu rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu biljaAdobe_PDF_icon download2015
Pravilnik o merama za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Anoplophora chinensis (Thomson) i Anoplophora malasiaca (Forster)Adobe_PDF_icon download2015
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticajaAdobe_PDF_icon download 
Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivoAdobe_PDF_icon download 
Pravilnik o izmenama i dopunama o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivoAdobe_PDF_icon download 
Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivoAdobe_PDF_icon download 

Podsticaji za kvalitetna priplodna grla

NAZIV DOKUMENTAPREUZMI DOKUMENTGODINA DONOŠENJA
Pravilnik o podsticajima za kvalitetna priplodna grlaAdobe_PDF_icon download2016
Pravilnik o podsticajima za kvalitetna priplodna grlaAdobe_PDF_icon download2015
Pravilnik o odsticajima u stočarstvu za krave dojiljeAdobe_PDF_icon download2015
Matičena priplodna grlaAdobe_PDF_icon download2014
Matičena priplodna grlaAdobe_PDF_icon download2013

Podsticaji za tovna grla

NAZIV DOKUMENTAPREUZMI DOKUMENTGODINA DONOŠENJA
Pravilnik o izmeni pravilnika za korišćenje podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnjiAdobe_PDF_icon download2018
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tovAdobe_PDF_icon download2017
Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradiAdobe_PDF_icon download2016
Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradiAdobe_PDF_icon download2015
Podsticaji za tov junadi, svinja i jagnjadiAdobe_PDF_icon download2014
Podsticaji za tov junadi, svinja i jagnjadiAdobe_PDF_icon download2013

Podsticaji za pčelarstvo

NAZIV DOKUMENTAPREUZMI DOKUMENTGODINA DONOŠENJA
Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčelaAdobe_PDF_icon download2017
Izmena pravilnika za pčeleAdobe_PDF_icon download 
Pravilnik za pčeleAdobe_PDF_icon download 

Podsticaji za investiranje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

NAZIV DOKUMENTAPREUZMI DOKUMENTGODINA DONOŠENJA
Pravilnik o podsticajima za izgradnju i opremanje objakata hladnjače i farmeAdobe_PDF_icon download2018
Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kulturaAdobe_PDF_icon download2016
Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnjuAdobe_PDF_icon download2016
Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnjuAdobe_PDF_icon download2015

Podsticaji za nepoljoprivrednu aktivnost

NAZIV DOKUMENTAPREUZMI DOKUMENTGODINA DONOŠENJA
Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na seluAdobe_PDF_icon download 
Podsticaji za nepoljoprivredne aktivnostiAdobe_PDF_icon download 

Podsticaji za višegodišnje zasade

NAZIV DOKUMENTAPREUZMI DOKUMENTGODINA DONOŠENJA
Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmeljaAdobe_PDF_icon download2016
Podsticaj za višegodišnje zasadeAdobe_PDF_icon download 
Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u vinogradarski registar Adobe_PDF_icon download 
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u vinogradarski registar Adobe_PDF_icon download 

Ostali pravilnici

NAZIV DOKUMENTAPREUZMI DOKUMENTGODINA DONOŠENJA
Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog poreklaAdobe_PDF_icon download2018
Pravilnik o autohtonim rasamaAdobe_PDF_icon download2018
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podrškuAdobe_PDF_icon download2017
Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o uslovima i načinu korišćenja podsticaja i podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđaAdobe_PDF_icon download2016
Pravilnik o izmenama pravilnika o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvojaAdobe_PDF_icon download2016
Pravilnik o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursaAdobe_PDF_icon download2015

Regresi

NAZIV DOKUMENTAPREUZMI DOKUMENTGODINA DONOŠENJA
Pravilnik za regresiranje osiguranja useva i plodova u poljoprivrediAdobe_PDF_icon download2017
Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivooAdobe_PDF_icon download2016
Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivoAdobe_PDF_icon download 
Pravilnik o izmenama i dopunama o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivoAdobe_PDF_icon download 
Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivoAdobe_PDF_icon download