Закони

НАЗИВ ДОКУМЕНТАПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТГОДИНА ДОНОШЕЊА
Закон о изменама и допунама закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развојуAdobe_PDF_icon download2015
Закон о изменама и допунама закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развојуAdobe_PDF_icon download 
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развојуAdobe_PDF_icon download 

Уредбе

НАЗИВ ДОКУМЕНТАПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТГОДИНА ДОНОШЕЊА
Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018.годиниAdobe_PDF_icon download2018
Уредбу о утврђивању годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2015.годиниAdobe_PDF_icon download 

Пољопривредна газдинства

НАЗИВ ДОКУМЕНТАПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТГОДИНА ДОНОШЕЊА
Правилник о изменама правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинстваAdobe_PDF_icon download2015

Основни подстицаји за биљну производњу

НАЗИВ ДОКУМЕНТАПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТГОДИНА ДОНОШЕЊА
Правилник о подстицајима за органску биљну производњуAdobe_PDF_icon download2018
Правилник о изменама правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицајаAdobe_PDF_icon download2016
Правилник о изменама правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубривоAdobe_PDF_icon download2016
Правилник о изменама и допунама правилника о садржини декларације и упутства за примену средстaва за заштиту биља, као и специфичним захтевима и ознакама ризика и упозорења за човека и животну средину и начину руковања испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биљаAdobe_PDF_icon download2015
Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Anoplophora chinensis (Thomson) и Anoplophora malasiaca (Forster)Adobe_PDF_icon download2015
Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицајаAdobe_PDF_icon download 
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за горивоAdobe_PDF_icon download 
Правилник о изменама и допунама о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубривоAdobe_PDF_icon download 
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубривоAdobe_PDF_icon download 

Подстицаји за квалитетна приплодна грла

НАЗИВ ДОКУМЕНТАПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТГОДИНА ДОНОШЕЊА
Правилник о подстицајима за квалитетна приплодна грлаAdobe_PDF_icon download2016
Правилник о подстицајима за квалитетна приплодна грлаAdobe_PDF_icon download2015
Правилник о одстицајима у сточарству за краве дојиљеAdobe_PDF_icon download2015
Матичена приплодна грлаAdobe_PDF_icon download2014
Матичена приплодна грлаAdobe_PDF_icon download2013

Подстицаји за товна грла

НАЗИВ ДОКУМЕНТАПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТГОДИНА ДОНОШЕЊА
Правилник о измени правилника за коришћење подстицаја у органској сточарској производњиAdobe_PDF_icon download2018
Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за товAdobe_PDF_icon download2017
Правилник о подстицајима у сточарству за тов јунади, свиња, јагњади и јарадиAdobe_PDF_icon download2016
Правилник о подстицајима у сточарству за тов јунади, свиња, јагњади и јарадиAdobe_PDF_icon download2015
Подстицаји за тов јунади, свиња и јагњадиAdobe_PDF_icon download2014
Подстицаји за тов јунади, свиња и јагњадиAdobe_PDF_icon download2013

Подстицаји за пчеларство

НАЗИВ ДОКУМЕНТАПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТГОДИНА ДОНОШЕЊА
Правилник о престанку важења правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчелаAdobe_PDF_icon download2017
Измена правилника за пчелеAdobe_PDF_icon download 
Правилник за пчелеAdobe_PDF_icon download 

Подстицаји за инвестирање у примарну пољопривредну производњу

НАЗИВ ДОКУМЕНТАПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТГОДИНА ДОНОШЕЊА
Правилник о подстицајима за изградњу и опремање објаката хладњаче и фармеAdobe_PDF_icon download2018
Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди кроз подршку у примарну производњу биљних култураAdobe_PDF_icon download2016
Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди кроз подршку у примарну сточарску производњуAdobe_PDF_icon download2016
Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњуAdobe_PDF_icon download2015

Подстицаји за непољопривредну активност

НАЗИВ ДОКУМЕНТАПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТГОДИНА ДОНОШЕЊА
Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селуAdobe_PDF_icon download 
Подстицаји за непољопривредне активностиAdobe_PDF_icon download 

Подстицаји за вишегодишње засаде

НАЗИВ ДОКУМЕНТАПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТГОДИНА ДОНОШЕЊА
Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмељаAdobe_PDF_icon download2016
Подстицај за вишегодишње засадеAdobe_PDF_icon download 
Правилник о измени и допуни правилника о садржини и начину вођења виноградарског регистра, као и о обрасцу захтева за упис у виноградарски регистар Adobe_PDF_icon download 
Правилник о садржини и начину вођења виноградарског регистра, као и о обрасцу захтева за упис у виноградарски регистар Adobe_PDF_icon download 

Остали правилници

НАЗИВ ДОКУМЕНТАПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТГОДИНА ДОНОШЕЊА
Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског пореклаAdobe_PDF_icon download2018
Правилник о аутохтоним расамаAdobe_PDF_icon download2018
Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршкуAdobe_PDF_icon download2017
Правилник о измени и допуни правилника о условима и начину коришћења подстицаја и подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђаAdobe_PDF_icon download2016
Правилник о изменама правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развојаAdobe_PDF_icon download2016
Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурсаAdobe_PDF_icon download2015

Регреси

НАЗИВ ДОКУМЕНТАПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТГОДИНА ДОНОШЕЊА
Правилник за регресирање осигурања усева и плодова у пољопривредиAdobe_PDF_icon download2017
Правилник о изменама правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубривооAdobe_PDF_icon download2016
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за горивоAdobe_PDF_icon download 
Правилник о изменама и допунама о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубривоAdobe_PDF_icon download 
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубривоAdobe_PDF_icon download