Почео ИНЕЛИ-Балкан – јединствен пројекат стварања мреже и едукације библиотекара иноватора са подручја Балкана

Почео ИНЕЛИ-Балкан – јединствен пројекат стварања мреже и едукације библиотекара иноватора са подручја Балкана

Пројекат „Међународна мрежа библиотекара иноватора на подручју Балкана” (International Network of Emerging Library Innovators in the Balkan Region), са краћим називом ИНЕЛИ-Балкан, почео је Првим ИНЕЛИ-Балкан састанком одржаним у Солуну, од 25. до 29. новембра 2015. године.

INELI-22Основни циљ пројекта је да окупи библиотеке из 11 земаља и изгради одрживу мрежу која ће кроз узајамну сарадњу подстицати креирање иновативних библиотечких сервиса, е-учење и експериментисање са новим идејама. ИНЕЛИ-Балкан је својеврсни инкубатор за стварање иновативних библиотечких услуга и идеја које ће унапредити рад јавних библиотека на Балкану. Мрежа је заснована на темељима иноваторског потенцијала самих библиотекара и Future Library модела.

У припремној фази пројекта путем јавног позива одабрано је 35 тзв. библиотекара иноватора из 10 балканских замаља – Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Македоније, Грчке, Црне Горе, Румуније, Србије и Словеније – као и са Косова. Том приликом, као библиотекари иноватори из Србије одабрани су Беба Станковић, Весна Црнковић, Даниела Скоковић и Марјан Маринковић.

Поред библиотекара иноватора, ИНЕЛИ-Балкан мрежу чини и 11 амбасадора, искусних професионалаца из области библиотекарства који ће бити национални координарори пројекта. Амбасадор за Србију је Јасмина Нинков, директорка Библиотеке града Београда.

Поред амбасадора, у раду мреже учествује и 5 ментора који ће пратити рад иноватора и пружати им сву неопходну помоћ током трајања пројекта.

Пројекат траје две године и састоји се из три главне групе активности:

Интензиван онлајн тренинг

Тренингом ће се библиотекари иноватори мотивисати и обучити да размењују знање, врше стратешко планирање и развију пројекат за нове библиотечке услуге. Тренинг је креирала организација Future Library, у сарадњи са амбасадорима и стручним тренерима.

Састанци умрежавања

Годишњи састанци који се састоје из радионица, студијских посета, менторских сесија и времена за дружење, а који имају за циљ да обуче библиотекаре иноваторе, изграде узајамно поверење и подстакну сарадњу. Састанци се организују у Солуну, Софији и Атини.

Имплементација иновативних услуга

Пет најуспешнијих пројеката са темом увођења нових библиотечких услуга које ће осмислити библиотекари иноватори биће финансијски и административно подржани како би били имплементирани у библиотекама иноватора који су их осмислили.
Први годишњи ИНЕЛИ-Балкан састанак у Солуну био је уједно и прва активност у оквиру пројекта, којом је практично започело оснивање ИНЕЛИ-Балкан мреже. Том приликом, током четири радна дана, иноватори, амбасадори и ментори учествовали су у различитим активностима: едукативним и team building радионицама, предавањима, посети библиотеци у Верији…

Имплементацију пројекта ИНЕЛИ-Балкан координира организација Future Library. Више о пројекту можете наћи на линку www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkans/.