Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију Министарства пољопривреде

026. август 2015.
Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију Министарства пољопривреде

Конкурс се односи на подстицање програма сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља. Подстицаји за програме сертификације и клонске селекције су плаћања  кроз рефундацију трoшкова за њихову реализацију без обрачунатог ПДВ-а, и то за: Изградњу и монтажу мрежаника за чување и умножавање садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, предосновне и…

Прочитај више

МПЗЖС: Конкурс за подршку унапређењу непољопривредних активности на селу

026. август 2015.
МПЗЖС: Конкурс за подршку унапређењу непољопривредних активности на селу

Субвенције(подстицаји) за унапређење економских активности на селу кроз субвенционисање непољопривредних активности су дефинисани правилником који је објављен  у „Службеном гласнику РС”, број 81/13. Подстицаји се остварују на основу конкурса који објављује Управа за аграрна плаћања. Субвенције обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета…

Прочитај више

Врање- Бесповратна средства за пољопривреду

013. август 2015.
Врање- Бесповратна средства за пољопривреду

Бесповратна средства за пољопривреду до 90% вредности инвестиције Предмет Конкурса је финансијска подршка пољопривредним произвођачима са територије града Врања у унапређењу пољопривредне производње. Средства за намену из претходног става планирана су у буџету града  за 2015.годину и биће реализована у етапама. Право на подстицаје имају породична пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава,…

Прочитај више

ИПАРД програм 2014-2020

07. август 2015.
ИПАРД програм 2014-2020

Мере подршке руралном развоју-ИПАРД програм 2014-2020. су увелико у припреми за коришћење од стране пољопривредних произвођача. ИПАРД програм односи се на производњу и прераду млека, меса,воћа и поврћа и осталих усева (житарица, уљарица, шећерне репе), а све у циљу побољшања продуктивности, конкурентности и укупног учинка прерађивачких капацитета у индустрији млека, млечних производа као и капацитетима…

Прочитај више

Бесплатна контрола плодности земљишта

05. август 2015.
Бесплатна контрола плодности земљишта

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА ЈАГОДИНА ОБАВЕШТАВА пољопривредне произвођаче да је у току прикупљање узорака за бесплатну контролу плодности земљишта на територији Поморавског округа за 2015.годину,а према Уредби Владе Републике Србије. Право на бесплатну контролу плодности земљишта има носилац или члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу и то на парцелама у власништву и…

Прочитај више