Правилник о измени и допуни Правилника за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа

011. јануар 2016.
Правилник о измени и допуни Правилника за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа

Правилник о измени и допуни  Правилника о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа ,објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 111/15 од 29. децембра 2015. године. У Правилнику о условима и начину коришћења подстицаја…

Прочитај више

Измена Правилника за програм подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја

011. јануар 2016.
Измена Правилника за програм подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја

Правилник о изменама правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 111/15 од 29.децембра 2015. године) У Правилнику о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике…

Прочитај више

Регистрација и обнова пољопривредних газдинстава 2015-2016. године

028. децембар 2015.
Регистрација и обнова пољопривредних газдинстава 2015-2016. године

Измена Закона о подстицајима доноси следеће измене када је у питању процес регистровања и обнове регистрације пољопривредних газдинстава: Пољопривредна газдинства која постоје у регистру на дан 31.12.2015. године, оствариће своје право на подстицаје са земљишним фондом који се на тај дан налази у регистру у Управи за трезор. Земљиште које планирате да упишете као ново…

Прочитај више

Нови обрасци за пољопривредна газдинства

021. децембар 2015.
Нови обрасци за пољопривредна газдинства

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је  нове обрасце за регистрацију пољопривредних газдинства који су објављени у „Службеном гласнику РС”, број 102/15 од 11. децембра 2015. године. Од 20.12.2015. године, све што је везано за упис, обнову регистрације и пријаву промене података породичног пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава, мора бити на новим обрасцима….

Прочитај више

Откуп кукуруза за Робне резерве

016. новембар 2015.
Откуп кукуруза за Робне резерве

Нa oснoву Зaкључкa влaдe Рeпубликe Србиje oд 05.11.2015. гoдинe, Рeпубличкa дирeкциja зa рoбнe рeзeрвe извршићe oткуп 25.020 тoнa кукурузa рoдa 2015. гoдинe прeмa утврђeним кoличинaмa пo упрaвним oкрузимa. Oткуп мeркaнтилнoг кукурузa у зрну рoдa 2015. (дoмaћeг пoрeклa), пo цeни oд 19,00 дин/кг (ПДВ урaчунaт у oву цeну), франко силoс oвлaшћeнoг склaдиштaрa Дирeкциje, у укупнoj кoличини…

Прочитај више