Здравствено стање кукуруза у 2015-ој години

016. септембар 2015.
Здравствено стање кукуруза у 2015-ој години

Препоруке министарства пољопривреде и прогнозно извештајне службе за произвођаче кукуруза Стручњаци за заштиту биља ПССС Јагодина од 2013 године обављају прегледе парцела под кукурузом по препоруци Прогнозно –извештајне службе Србије и Министарства пољопривредеи заштите животне средине . У току 2015.године смо обавили преглед кукуруза на територији Поморавског округа. Преглед је обављен код хибрида кукуруза из…

Прочитај више

МПЗЖС: Конкурс за научноистраживачке и развојне пројекте у пољопривреди

010. септембар 2015.
МПЗЖС: Конкурс за научноистраживачке и развојне пројекте у пољопривреди

Министарство пољопривреде: Конкурс за научноистраживачке и развојне пројекте у пољопривреди Подстицаји  обухватају: 1. подстицај за организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја, који се одржавају на територији Републике Србије; 2. подстицај за организацију привредних манифестација, сајмова и изложби, укључујући и изложбе културне баштине, у области пољопривреде и руралног…

Прочитај више

Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију Министарства пољопривреде

026. август 2015.
Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију Министарства пољопривреде

Конкурс се односи на подстицање програма сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља. Подстицаји за програме сертификације и клонске селекције су плаћања  кроз рефундацију трoшкова за њихову реализацију без обрачунатог ПДВ-а, и то за: Изградњу и монтажу мрежаника за чување и умножавање садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, предосновне и…

Прочитај више

МПЗЖС: Конкурс за подршку унапређењу непољопривредних активности на селу

026. август 2015.
МПЗЖС: Конкурс за подршку унапређењу непољопривредних активности на селу

Субвенције(подстицаји) за унапређење економских активности на селу кроз субвенционисање непољопривредних активности су дефинисани правилником који је објављен  у „Службеном гласнику РС”, број 81/13. Подстицаји се остварују на основу конкурса који објављује Управа за аграрна плаћања. Субвенције обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета…

Прочитај више

Врање- Бесповратна средства за пољопривреду

013. август 2015.
Врање- Бесповратна средства за пољопривреду

Бесповратна средства за пољопривреду до 90% вредности инвестиције Предмет Конкурса је финансијска подршка пољопривредним произвођачима са територије града Врања у унапређењу пољопривредне производње. Средства за намену из претходног става планирана су у буџету града  за 2015.годину и биће реализована у етапама. Право на подстицаје имају породична пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава,…

Прочитај више