Плaтформa ReCAP: Дигитaлнa помоћ оргaнским произвођaчимa

018. јун 2018.
Плaтформa ReCAP: Дигитaлнa помоћ оргaнским произвођaчимa

Новосaдскa ИТ компaнијa Иносенс предстaвилa је у ЕУ Инфо поинту у Новом Сaду плaтформу ReCAP помоћу које произвођaчи оргaнске хрaне једностaвно и брзо могу дa предaју зaхтеве зa субвенције и сертификaцију производa. Предстaвници Иносенсa, једине фирме из Србије којa учествује у великом европском пројекту чији је циљ унaпређење и повећaње ефикaсности Зaједничке пољопривредне политике Европске…

Read More

Бесповратна средства за производњу вина и печурака

05. јун 2018.
Бесповратна средства за производњу вина и печурака

Бесповратна средстава која се додељује по овом конкурсу износе укупно 30.000.000,00 динара. Бесповратна  средства  за подршку инвестиција по овом  конкурсу утврђују се у износу до 50% од вредности укупно прихватљивих трошкова инвестиције. За подносиоце пријава: предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, предузетнике и овлашћена лица у…

Прочитај више

Правилник о подстицајима у органској биљној производњи

023. мај 2018.
Правилник о подстицајима у органској биљној производњи

Објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 31/18 од 27. априла 2018. године. Овим правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу, као и максимални износ подстицаја по кориснику. Подстицаји за органску биљну производњу остварују се за биљну производњу и утврђују у одговарајућем износу који се…

Прочитај више

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2018. год.

023. април 2018.
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2018. год.

Општина Ћуприја је у 2018. год. у складу са чланом 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), донела Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2018. год. Регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Ћуприја, ће у оквиру…

Прочитај више

Бесповратна средства Министарства пољопривреде за хладњаче и опрему за хладњаче

023. април 2018.
Бесповратна средства Министарства пољопривреде за хладњаче и опрему за хладњаче

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу, дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу хладњача и набавку нове опреме за хладњаче. Бесповратна средства се могу добити за : Трошкови изградње објеката за чување и складиштење воћа и поврћа Набавка нове опреме за објекте за чување и складиштење воћа и…

Прочитај више