2017

јул 21, 2017

Први светски погон за издвајање CО2 из атмосфере

Први светски погон за издвајање CО2 из атмосфере
Компанија Climeworks инсталирала је опрему за први светски комерцијални погон за издвајање угљен-диоксида из атмосферског ваздуха у циљу комерцијалне продаје. Фабрика названа Direct Air Capture...
јул 21, 2017

„Паметно стакло“ доноси знатне уштеде у стакленицима

„Паметно стакло“ доноси знатне уштеде у стакленицима
Паметне стакло и фотонапонске ц́елије пропуштају део спектра неопходног биљкама, а преостали део спектра користе за производњу електричне енергије или загревање стакленика. Истраживачи Свинбурне Универзитета...
јул 5, 2017

Како наручити вино у ресторану?

Како наручити вино у ресторану?
Налазите се у отменом ресторану. Осећате се нелагодно гледајући кожни повез на ком се налази винска листа са 20-40 различитих вина из целог света, са...
јул 3, 2017

Субвeнциoнисaни крeдити зa пoљoприврeду

Субвeнциoнисaни крeдити зa пoљoприврeду
Crédit Agricole Србиja у сaрaдњи сa Mинистaрствoм пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe oдoбрaвa субвeнциoнисaнe крeдитe зa пoљoприврeду у динaримa сa фиксним кaмaтним стoпaмa дo 3%...
јун 29, 2017

Регресирање осигурања усева и плодова

Регресирање осигурања усева и плодова
Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 61/17 од 23. јуна 2017. године. Субвенционисање осигурања усева и плодова спроводи се већ дужи низ година.  Субвенционише се...
јун 15, 2017

Семинар у Крушевцу

Семинар у Крушевцу
У електронској читаоници Народне библиотеке Крушевац, у понедељак 12. јуна, одржан је Акредитовани семинар за библиотекаре под називом „Иновације и трендови у јавним библиотекама“. Предавачи...
јун 6, 2017

Семинар за библиотекаре у Крагујевцу

Семинар за библиотекаре у Крагујевцу
Семинар на тему „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 1. и 2. јуна у Народној библиотеци „Вук Караџић“ у Крагујевцу одржале су Весна Црнковић и...
јун 5, 2017

До 100 000 € бесповратних средстава за пољопривредне задруге

До 100 000 € бесповратних средстава за пољопривредне задруге
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КРОЗ УЧЕШЋЕ ДРЖАВЕ У ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИМ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОСНИВАЊЕ НОВИХ ЗАДРУГА И ИHВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАДРУГА У...
мај 30, 2017

ОТВОРЕН ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

ОТВОРЕН ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години
Министарство пољопривреде и заштите животне средине дана 24. маја 2017. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите...
мај 30, 2017

Имa ли спaсa зa пoљoприврeднe пeнзиoнeрe?

Имa ли спaсa зa пoљoприврeднe пeнзиoнeрe?
Висинa пeнзиje свих пoљoприврeдних пeнзиoнeрa у Србиjи зaвиси oд oснoвицe нa кojу сe уплaћуjу дoпринoси и дужинe трajaњa, oднoснo брoja гoдинa нaвршeнoг стaжa oсигурaњa нa...