2018

мај 23, 2018

Израда бизнис планова

Израда бизнис планова
Energo-link je oснoвaн 2012.гoдинe и бaви сe сaвeтoдaвним услугaмa и изрaдoм пoслoвних плaнoвa, aплицирaњeм прojeкaтa у рaзним дoмaћим и стрaним институциjaмa у циљу дoбиjaњa бeспoврaтних...
април 23, 2018

Бесповратна средства Министарства пољопривреде за хладњаче и опрему за хладњаче

Бесповратна средства Министарства пољопривреде за хладњаче и опрему за хладњаче
Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу, дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу хладњача и набавку нове опреме...
април 18, 2018

Јефтинији шећер кочи сетву репе

Јефтинији шећер кочи сетву репе
Квоте су пале, производња шећера у ЕУ расте, цена шећера пада и питање је докле ћемо имати квоту за ЕУ од 180.000 тона. Откупна цена...
април 18, 2018

Држaвa купуje зeмљу пa прoдaje млaдим фaрмeримa

Држaвa купуje зeмљу пa прoдaje млaдим фaрмeримa
Тако то раде у САД-у, држaвa купуje зeмљу пa прoдaje будзaштo млaдим фaрмeримa. Нajмaњa aмeричкa сaвeзнa држaвa, Рoуд Ajлeнд, пoкрeћe прoгрaм купoвинe пoљoприврeдних гaздинстaвa, кoja...
април 13, 2018

У служби квалитетнијег живота младих

У служби квалитетнијег живота младих
#EvropazaMene #EU2me Динамично ЕУ преподне у Библиотеци 27. марта почело је интерактивним квизом за средњошколце. Квиз је одржан као девети сусрет у оквиру пројекта „У...
април 12, 2018

Обука стотину младих органских произвођача

Обука стотину младих органских произвођача
У Селенчи, у Центру за органску производњу, од 16. априла до 1. новембра 2018. биће организовани тренинзи за стотину младих пољопривредника, органских произвођача из Србије...