Настављен циклус стручних предавања у Багрдану

Настављен циклус стручних предавања у Багрдану

Народна библиотека у Јагодини у оквиру пројекта АгроЛиб-Ја наставља циклус стручних предавања у циљу едукације пољоприврденог становништва. У сеоској библиотеци у Багрдану је 10.12.2010. године одржано предавање на тему Текући проблеми заштите биља са освртом на претходну годину. Предавање је обухватило препоруке за коришћење и употребу пестицида у области воћарства, повртарства и ратарства. Предавач је био Станоје Бранковић, дипломирани инжењер заштите биља. Након овог предавања, у име НСЗ у Јагодини, Марија Стојановић је присутне информисала о најновијем Програму запошљавања и миграцији младих. У оквиру овог Програма, НСЗ организује и спроводи разне врсте обука и припрема за запошљавање и самозапошљавање радне снаге и лица са инвалидитетом из категорије НК радне снаге закључно са другим степеном стручне спреме, до 30 година старости.