Miskantus – biljka koja vredi kao nafta

Miskantus – biljka koja vredi kao nafta

Miskantus biljka (trska iz Kine) – Svet traži alternativne izvore energije i nalazi ih na raznim stranama. Kao gorivo budućnosti nametnula se i jedna vrsta kineske trske. Ova biljka je pogodna ne samo za biomasu, već i kao materijal za gradnju. Neophodno je da one brzo rastu, da ne isušuju zemlju previše i da budu upotrebljive u razne svrhe. Cilj je da se od biljaka dobija gorivo koje će jednog dana sasvim zameniti fosilne izvore energije poput uglja, nafte ili zemnog gasa.

MiskantusGlobalni izazov pred ljudima je da ugljenik, koji se trenutno dobija iz fosilnih izvora, zamenimo biomasom. Time moramo da rešimo problem energije, ali ne smemo da zaboravimo ni na prehranjivanje ljudi i životinja. Dakle, biljke ne smeju da zauzimaju previše površine i tako potisnu zasade prehrambenih namirnica. Biljke za biomasu moraju brzo da rastu i daju veliki prinos na maloj površini. Neki istraživači miskantus biljke koriste staklenike sa odgovarajućom temperaturom; drugi stvaraju moćne biljke putem genetskog inženjeringa. Ali postoje i biljke koje prirodno rastu ogromnom brzinom.

Među njima prednjači miskantus, jedna vrsta trske iz Kine. Od ovakve biomase lako se dobija vodonikov gas koji bi, recimo, mogao da pokreće automobile. Uz to, kineska trska je mnogo efikasnija od uljane repice, koja je najrasprostranjeniji bio – energent u Evropi. Kod uljane repice je odnos između energije koja se uloži u uzgajanje i onoga što se dobija jedan prema dva. Kod Miskantusa je taj odnos jedan prema petnaest! To je mnogo viša efikasnost koja se dobija na određenoj površini! Konkretno, poljoprivrednik godišnje od jednog hektara kineske trske može da dobije goriva kao od 8.000 litara lož-ulja. Sada je poljoprivrednike lakše ubediti, posebno im se sviđa enormna brzina kojom trska raste i do pet santimetara dnevno! Sa druge strane, posao na održavanju je minimalan.

 Energetska trska miskantus je  biljka koja  prerađuje otpadne fekalne vode posle kojih ostaje nataložen neutralni mulj koji je odličan kao veštačko đubrivo. U stanju su da prerade čak i teške metale. Ne zahteva posebnu negu a može da uspeva i na zagađenim zemljištima koje vremenom pretvara u plodna.

Odlična je sirovina za biomasu i za građevinsku industriju. Ima slična svojstva kao i energetska vrba. Prečišćava fekalne vode. Za potrebe naselja od npr. 15.000 stanovnika potrebno je zasaditi oko 7 – 8 hektara što je ulaganje od 12.000-13.000 evra dok ona donosi  čist dohodak 6.400 evra tj. 800 do 900 evra po hektaru. ( kalkulacija se odnosi na teritoriju EU ). Drugi moderni sistemi prečišćavanja otpadnih voda za isto ovakvo naselje koštaju od tri do pet miliona evra i ne donose dohodak. Dohodak koje ove biljke donose odnose se na njihovu drugu veliku prednost – grejanje. Biljke po hektaru daju 40 – 80 tona ploda koji se najviše koristi za briketiranje, a briketi imaju izrazito visoku toplotnu energiju. Jedan hektar zasađene biljke daje briketa za 7 – 8 stanova a količina oslobođenog ugljen monoksida je – nula!  Posle jednokratnog sađenja trska  se eksploatiše narednih 25-30 godina. Napori kod samog sađenja su neznatni. Veoma je otporna na mrazeve i led.

Kad posadimo trsku prve dve godine mora da se plevi od korova, a posle toga više nema potrebe.

Ostavite komentar

Vaša adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena * *