Međunarodni dan žena na selu

Međunarodni dan žena na selu

Ovogodišnji međunarodni „Dan seoskih žena“ obeležava se pod sloganom „Izazovi i mogućnosti za rodnu ravnopravnost i osnaživanje ruralnih žena i devojaka u poljoprivredi otpornoj na klimatske promene“.

Četvrtinu svetske populacije čine seoske žene čije preživljavanje zavisi od prirodnih resursa i poljoprivrede. U zemljama u razvoju, one čine 43 odsto radne snage u poljoprivredi dok istovremeno proizvode i prerađuju skoro svu dostupnu hranu na tržištu, time noseći primarnu odgovornost za prehrambenu sigurnost.

Imajući u vidu činjenicu da 76 odsto ekstremno siromašnih živi u seoskim sredinama, omogućiti ženana na selu pristup proizvodnim resursima doprinosi smanjenju gladi i siromaštva u svetu, istovremeno čineći seoske žene ključnim za uspeh nove Agende održivog razvoja do 2030.

Prvi međunarodni Dan seoskih žena obeležen je 2008. Uspostavljen je od strane Ujedinjenih nacija da ukaže na „ključnu ulogu i doprinos žena na selu za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, doprinos prehrambenom suverenitetu i iskorenjivanju siromaštva u seoskim oblastima“.

Udruženje građana „Ama – Centar za negu čoveka i prirode“ uz podršku Centralnoevropske inicijative organizuje „Okupljanje organskih poljoprivrednica centralne Evrope“ u selu Vrmdža (pored Sokobanje) od 18-20.oktobra.

Pod sloganom „Mi hranimo svet“, događaj će omogućiti ženama koje se bave organskom proizvodnjom i preradom da se sretnu, razmene svoja poslovna iskustva, ali i da unaprede svoj nepovoljni položaj kroz upoznavanje sa primerima dobre prakse i niz radionica na temu prodaje i marketinga organskih proizvoda. Događaj je posebno važan jer povezuje i umrežava seoske žene koje inače retko imaju prilike da se međusobno povezuju i jačaju.
Ovo je drugo do sada „Okupljanje organskih poljoprivrednica centralne Evrope“.