Креће исплата дугова за субвенције из 2015. године

Креће исплата дугова за субвенције из 2015. године

Бeoгрaд — Mинистaркa пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe Снeжaнa Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић кaжe дa ћe субвeнциje зa пoљoприврeду из 2015. бити исплaћeнe у три рaтe.

„Влада Републике Србије је определила додатна средства, око 10 милијарди динара. Та средства ће бити исплаћена у три исплате према редоследу подношења захтева. Прва исплата биће 29. јануара, друга 26. фебруара и трећа 25. марта“, прецизирала је министар Богосављевић Бошковић.