Како им успева?

Како им успева?

Пројекат „Како им успева“ је пројекат невладине организације Културис. Удружење „Културис“ основано је 2009. године као непрофитно удружење грађана чији су циљеви усмерени ка подстицању развоја међународне сарадње у области културе, уметности и образовања. „Културис“ своје пројекте заснива на едукацији и унапређењу свести појединаца и друштва о вредностима и улози културе у савременом друштву.

Пројекат Како им успев је видео регистар добрих примера из праксе јавних библиотека на подручју Србије у области рада са корисницима. Представљено је 6 пројеката из Србије, а један од њих је и пројекат Пољопривредне библиотеке – АгроЛиб. АгроЛиб је пројекат којим је јагодинска библиотека 2010. године започела ревитализацију мреже својих сеоских библиотека на општу добробит локалне средине И бројног пољопривредног становништва. Пројекат је до сада овенчан бројним међународним наградама.

Погледајте кратак фим опројекту.