Измена правилника за регресирање ђубрива

Измена правилника за регресирање ђубрива

Измена правилника објављена је  у „Службеном гласнику РС”, број 9/16 од 05. фебруара 2016. године.

По новом измењеном правилнику рачуни за ђубриво важе ако су издати од 16. новембра претходне године до 30. септембра текуће године.

Регрес по хектару износи до 2.000 динара.

Утврђен је нови термин за подношење захтева за регресирање ђубрива, а то је од 03. маја до 30. септембра.

Како се првобитна верзија правилника за регресирање ђубрива објављена у Службеном гласнику број 40/14 није променила у делу у којем се дефинише износ регреса по килограму ђубрива, потребна количина ђубрива по хектару је сада 200 кг уколико се планира  остварити максимални подстицај од 2000 дин/ха. Регрес по једном килограму ђубрива је остао на нивоу од 10 дин/кг.

Захтев за регресирање ђубрива, и измењени Правилник можете преузети овде:

ЗАХТЕВ

ПРАВИЛНИК.