IFLA Regionalna radionica „Uloga biblioteka u ostvarivanju UN Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja“

IFLA Regionalna radionica „Uloga biblioteka u ostvarivanju UN Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja“

IAP Regional workshop „The Role of Libraries in UN 2030 Agenda and Sustainable Development Goals“
#GlobalGoals #Lib4Dev #advocacy

Mesto održavanja: „Univerzitetska biblioteka“ u Beogradu

Radionicu pohadjala Suzana Tanasijević, viši bibliotekar Matičnog odeljenja biblioteke u Jagodini, član BDS-a, podružnica Pomoravski okrug

Agenda: http://bds.rs/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Agenda-radionice-Uloga-biblioteka-u-ostvarivanju-UN-Agende-2030-28.-i-29.-maj-2018.pdf

U ponedeljak 28. i utorak 29. maja 2018. godine u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu održana je #IFLA Regionalna radionica „Uloga biblioteka u ostvarivanju UN Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja“. Radionicu je organizovalo Bibliotekarsko društvo Srbije (BDS) u okviru IFLA Medjunarodnog programa za zagovaranje (International Advocacy Program – IAP) i deo je regionalnog projekta koi je ostvaren u saradnji Bibliotekarskog društva Srbije (BDS) sa Hrvatskim knjižničarskim drušvom (HKD) i Asocijacijom informacijskih stručnjaka-arhivista, bibliotekara i muzeologa iz BiH (BAM).

Prva ovakva radionica održana je u Zagrebu 17. i 18. aprila, a treća će biti održana 22. juna u Mostaru. Radionici u Beogradu je prisustvovalo 25 bibliotekara iz cele Srbije, 5 studenata sa Katedre za bibliotekarstvo i informatiku i koleginice iz Hrvatske i BiH koje su ujedno bile i predavači na radionici.

Skup su otvorili prof. dr Aleksandar Jerkov, upravnik Univerzitetske biblioteke,  dr Bogdan Trifunović, predsednik BDS i Karla Heršej (Karla Hershey), stalna koordinatorka UN u Srbiji koja je govorila o ulozi biblioteka u ostvarivanju globalnih ciljeva.

Svrha radionice je bila usavršavanje veštine zagovaranja koja bibliotekarima pomaže u lobiranju za uključivanje biblioteka u nacionalnu i lokalnu poliiku ostvarivanja UN Agende 2030. Predavači iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine predstavili su rezultate istraživanja iz svojih biblioteka o programima i aktivnostima kojima ostvaruju ciljeve održivog razvoja. Takodje, uz pomoć IFLA vodiča, učilo se kako se pričaju uspešne priče i kreiraju kratki filmovi, kako se sprema uspešni medijski nastup i ostvaruje partnerstvo sa civilnim i vladinim sektorom.

Od 25 polaznika radionice formirano je pet timova (po pet članova u timu) koji su aktivno učestvovali u tematskim radionicama. Tema jedne od radionica je bila: ispričaj priču. Zadatak: u dogovoru sa timom, od svih predloženih, trebalo je izabrati jednu aktivnost, program ili projekat biblioteke, bilo da je aktuelan, završen ili planiran i predstaviti ga. Naslov je trebalo da sadrži do 7 reči, da je interesantan i poziva na čitanje. Priča se sastojala od sledećih elemenata:

– „Udica”: dve-tri rečenice koje uvlače čitoca ili slušaoca u priču.

– Objašnjenje: zašto je navedeni program sproveden? Ko je učestvovao, kako?

– Rezultat: Šta se promenilo? Koji uspeh je postignut?

Nakon 10 minuta osmišljavanja, svaki tim je predstavio svoju aktivnost prateći zadata uputstva i parametre. Tim čiji je član bila Suzana Tanasijević bibliotekar biblioteke u Jagodini, izabrao je da se predstavi program AgroLib http://agrolib.rs/  koji biblioteka u Jagodini uspešno sprovodi  od 2011 godine. Polaznici radionice bili su upoznati sa postignutim rezultatima i uspesima AgroLib servisa za poljoprivrednike. Poenta je bila da se realizovani rezultati AgroLib projeka i aktivnosti koje se u okviru njega sprovode povežu sa ciljevima održivog razvoja koji su ostvareni a to su:

Cilj 1: Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima.

Cilj 2: Okončati glad, postići bezbednost hrane i poboljšanu ishranu i promovisati održivu poljoprivredu .

Cilj 4: Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja.

Cilj 5: Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i devojčice.

Cilj 8: Promovisati inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve.

Cilj 10: Smanjiti nejednakost izmedju i unutar države.

Pored pomenute radionice polaznici su učestvovali i u kreiranju:

Radionice: Ideas Store! Kako biblioteke podižu svest o ciljevima u zajednici?

Radionice: Vesti iz nesvesti ili kako osmisliti i prepričati kolegi na interesantan način da ste bili na radionici o bibliotekama i globalnim ciljevima.

Krajnji cilj projekta je da se nakon završetka selektuju i odaberu priče iz dobre prakse biblioteka koje podržavaju ostvarivanje ciljeva održivog razvoja kako bi se uvrstile u IFLA LIBRARY MAP OF THE WORLD.

Tokom oba dana druženja vladala je neverovatno dobra i pozitivna energija puna entuzijazma i razmene dobrih i inovativnih ideja. Puno se naučilo a značajna je razmena iskustava sa kolegama iz Hrvatske i Bosne. Posebno je značajno istaći da su svi polaznici radionice dobili IFLA sertifikate o učestvovanju na medjunarodnoj radionici. Preporuka organizatora je da u budućnosti, polaznici radionice kao edukatori  podstiču i realizuju programe u svojim bibliotekama koji će promovisati ostvarivanje ciljeva održivog razvoja.