• Ciklus usavršavanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti
  • Ciklus usavršavanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti
  • Ciklus usavršavanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti
  • Ciklus usavršavanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti
  • Ciklus usavršavanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti

Ciklus usavršavanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti

Ciklus usavršavanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti održan je u četvrtak 23. novembra za bibliotekare Mačvanskog okruga i 24. novembra za bibliotekare Nišavskog okruga, kao Akreditovani seminar pod nazivom „Inovacije i trendovi u javnim bibliotekama“.

Interaktivno predavanje, sastavljeno iz tri celine, autorke Vesne Crnković iz Narodne biblioteke Radislav Nikčević u Jagodini održale su: Vesna Crnković, direktor biblioteke i Ivana Pešić, bibliotekar Matične službe.

Prvi deo posvećen je inovacijama: šta označavaju, kako ih razumeti, kako ih primeniti i koje alate i resurse pritom koristiti.

Drugi deo govorio je o trendovima u bibliotekarstvu. Poseban akcenat stavljen je na IFLA i ALA trendove.

Poslednji segment bila je radionica, kroz koju su prisutni vežbali kako da prepoznaju probleme u lokalnim zajednicama i bibliotekama i kako da postave osnovna polazišta za rešenje problema.

Ovaj veoma koristan i primenljiv seminar u praksi, nov je korak u usavršavanju bibliotekara Mačvanskog i Nišavskog okruga.