„Паметно стакло“ доноси знатне уштеде у стакленицима

021. јул 2017.
„Паметно стакло“ доноси знатне уштеде у стакленицима

Паметне стакло и фотонапонске ц́елије пропуштају део спектра неопходног биљкама, а преостали део спектра користе за производњу електричне енергије или загревање стакленика. Истраживачи Свинбурне Универзитета (Мелбурн, Аустралија) завршили су прву фазу студије о томе како паметне стакло и фотонапонске ц́елије могу да побољшају раст биљака у стакленицима а да при томе знатно смање потрошњу енергије….

Прочитај више

Субвeнциoнисaни крeдити зa пoљoприврeду

03. јул 2017.
Субвeнциoнисaни крeдити зa пoљoприврeду

Crédit Agricole Србиja у сaрaдњи сa Mинистaрствoм пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe oдoбрaвa субвeнциoнисaнe крeдитe зa пoљoприврeду у динaримa сa фиксним кaмaтним стoпaмa дo 3% гoдишњe, oнднoснo дo 1% гoдишњe зa пoвлaшћeнe кaтeгoриje. Субвeнциoнисaни крeдити нaмeњeни су нaбaвци рeпрoмaтeриjaлa, зa биљну или стoчaрску прoизвoдњу и зa oснoвнa срeдствa. Oсим тoгa, oвe гoдинe, су нa рaспoлaгaњу…

Прочитај више

Регресирање осигурања усева и плодова

029. јун 2017.
Регресирање осигурања усева и плодова

Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 61/17 од 23. јуна 2017. године. Субвенционисање осигурања усева и плодова спроводи се већ дужи низ година.  Субвенционише се (регресира) 40-45% од плаћење премије осигурања умањене за износ пореза. Право на коришћење регреса има: 1.     правно лице, 2.     предузетник и 3.     физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава Врсте…

Прочитај више

До 100 000 € бесповратних средстава за пољопривредне задруге

05. јун 2017.
До 100 000 € бесповратних средстава за пољопривредне задруге

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КРОЗ УЧЕШЋЕ ДРЖАВЕ У ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИМ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОСНИВАЊЕ НОВИХ ЗАДРУГА И ИHВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАДРУГА У 2017. ГОДИНИ НАРОЧИТО У НИШАВСКОМ, ТОПЛИЧКОМ, ПИРОТСКОМ, ЈАБЛАНИЧКОМ И ПЧИЊСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ Овим програмом се утврђују: циљеви, корисници и намена бесповратних средстава, услови , финансијски оквир, неопходна документација, начин објављивања…

Прочитај више

ОТВОРЕН ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

030. мај 2017.
ОТВОРЕН ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине дана 24. маја 2017. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2017. години.  Конкурс има за циљ унапређење заштите животне средине кроз јачање свести јавности о значају заштите животне средине. Приоритетне тематске области су: заштита природних вредности; заштита…

Прочитај више