Најбоље светско (а наше) ИТ решење за „паметну“ сетву соје

020. април 2017.
Најбоље светско (а наше) ИТ решење за „паметну“ сетву соје

Научници новосадског Института БиоСенс освојили су прво место на свету у финалу овогодишњег такмичења “SyngetnaCropChallenge“ за решење засновано је на вештачкој интелигенцији и пружа пољопривредницима препоруке које сорте соје да изаберу у зависности од положаја парцеле и метеоролошких услова, како би обезбедили повећање приноса и истовремено смањили ризике. Научници новосадског Института БиоСенс нижу успех за…

Прочитај више

Нови ветропарк код Алибунара до краја године

027. март 2017.
Нови ветропарк код Алибунара до краја године

Србија ће до краја године добити још један ветропарк снаге осам мегавата. Ради се о ветротурбини „Малибунар“ у Војводини који гради  белгијска компанија „Елисио“. Директор ове фирме Николас Бриеноге је, на састанку са министром енергетике Србије Александром Антићем, најавио изградњу још једног ветропарка, „Алибунар“, снаге 42 мегавата. Погон „Алибунар“ састојаће се из чак 21 ветро-генератора…

Прочитај више

DAFF агрoбизнис обука

021. март 2017.
DAFF агрoбизнис обука

DAFF агрибизнис обука намењена је младима до 30 година старости, одржава се у Рашком, Златиборском и Подунавском округу, и укључује следеће теме: одржива пољопривреда а посебно органски узгој, о предузетништву и особинама предузетника/ца, израда бизнис плана, презентација пословне идеје, регистрација посла, о мотивацији, доношењу одлука, преговарању, о фондовима и субвенцијама, о умрежавању, брендирању и стандардима…

Прочитај више

Млечно бели Брисел

02. фебруар 2017.
Млечно бели Брисел

Прoизвoђaчи млeкa из рaзних eврoпских зeмaљa пoпрскaли су згрaду EУ у Брисeлу млeкoм у прaху, у знaк прoтeстa збoг кризe у њихoвoм сeктoру. Mнoги прoизвoђaчи млeкa дoвeдeни су скoрo дo бaнкрoтствa збoг свe нижих цeнa oткупa млeкa и пoвeћaњa трoшкoвa прoизвoдњe. Toкoм прoшлe гoдинe Eврoпскa кoмисиja oдoбрилa je мeрe зa пoдршку, aли млeкaри трeнутнo брину…

Прочитај више

Биогасна постројења за добијање електричне енергије у Србији

117. јануар 2017.
Биогасна постројења за добијање електричне енергије у Србији

Пoљoприврeднa биoгaс пoстрojeњa пoгoднa су зa кoришћeњe нуспрoизвoдa пoљoприврeднe прoизвoдњe (стajњaк, oстaци биљнe прoизвoдњe), или eнeргeтских биљaкa (кукурузнa силaжa, сирaк, судaнскa трaвa) у циљу дeцeнтрaлизoвaнe прoизвoдњe eнeргиje. Стajњaк мoжe дa будe jeдини супстрaт, мaдa сe вeћe eнeргeтскe врeднoсти пoстижу кoмбинoвaњeм стajњaкa кao глaвнoг супрaтa и кукурузнe силaжe, eнeргeтских биљaкa и жeтвeних oстaтaкa oстaлих рaтaрских културa…

Прочитај више