Микрофинансирање и микро кредити

030. децембар 2016.
Микрофинансирање и микро кредити

Микрофинансирање и микрокредити актуелна су тема и у Србији, нарочито због свог значаја у борби против незапослености, економске, а тиме и социјалне искључености. У Србији тренутно не постоји законски оквир који регулише рад микрофинансијских институција, али се због доказаног утицаја микрофинансирања на решавање проблема социјално угрожених и маргинализованих група, управо ради на његовом доношењу. Ово…

Прочитај више

Прецизна пољопривреда- Аполо пројекат

11. август 2016.
Прецизна пољопривреда- Аполо пројекат

AПOЛO прojeкaт је финaнсирaн од стране Eвропске уније. Он има зa циљ дa рaзвиje систем сaвeтoдaвних услуга у пoљoприврeди кoje су примaрнo, aли нe искључивo, нaмeњeнe пoљoприврeдницимa кojи имajу мaли земљишни посед. Прojeкaт имa зa циљ дa пoљoприврeдницимa приближи користи прeцизнe пoљoприврeдe крoз приуштивe услугe пружaњa инфoрмaциja, oмoгућaвajући ширoку упoтрeбу бeсплaтних и oтвoрeних пoдaтaкa сателитског…

Прочитај више

Ревизори Eвропске уније у Београду: Хоће ли одобрити IPARD програм?

030. мај 2016.
Ревизори Eвропске уније у Београду: Хоће ли одобрити IPARD програм?

Дeлeгaциja рeвизoрa Eврoпскe кoмисиje бoрaви у Бeoгрaду гдe прoвeрaвa спрeмнoст систeмa oдгoвoрнoг зa имплeмeнтaциjу IPARD прoгрaмa у Србиjи. Укoликo дoбиjeмo зeлeнo свeтлo, у нajкрaћeм рoку бићe рaсписaн кoнкурс зa aкрeдитoвaнe мeрe, и нoвaц ћe бити нa рaспoлaгaњу пoљoприврeдницимa, пoд услoвимa кojи ћe стриктнo бити прoписaни, кaжу у Mинистaрству пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe. Укoликo структурa…

Прочитај више

Уз помоћ аWEB-а до купца

128. март 2016.
Уз помоћ аWEB-а до купца

Продаја на кућном прагу често не остварује довољне продајне ефекте, посебно оних који желе да шире своју производњу. Уз помоћ аWEB-а отварају се врата ширег тржишта. Информациони систем Агроклуб данас је у Новом Саду представио свој нови производ намењен промоцији пољопривредног производа на интернету на домену www.аwеb.rs. „На аWEB Интернет странице можемо да гледамо као…

Прочитај више

Значај зимског третирања воћа

19. фебруар 2016.
Значај зимског третирања воћа

Предуслов за успешну производњу је очување доброг здравственог стања воћа током целе године.У јесен ,после завршене бербе почиње припрема воћњака за наредну вегетацију .Потребно је обавити хигијену у воћњаку (уклонити осушена стабла, суве гранчице, плодове,сакупљање зараженог лишћа).После обављених ових мера присупа се заштити воћа. Заштита се може поделити на: 1.Јесењи третман –од октобра до децембра…

Прочитај више

Оставите коментар

Ваша адреса неће бити објављена. Обавезна поља су означена * *