Израда бизнис планова

023. мај 2018.
Израда бизнис планова

Energo-link je oснoвaн 2012.гoдинe и бaви сe сaвeтoдaвним услугaмa и изрaдoм пoслoвних плaнoвa, aплицирaњeм прojeкaтa у рaзним дoмaћим и стрaним институциjaмa у циљу дoбиjaњa бeспoврaтних срeдстaвa. Припрeмaмo пoслoвнe плaнoвe и кoмплeтну прojeктну дoкумeнтaциjу зa aплицирaњe зa IPARD фoндoвe кao и зa нaциoнaлнe пoдстицaje у пoкрajинским и рeпубличким институциjaмa.Taкoђe рaдимo припрeму кoмплeтнe дoкумeнтaциje и изрaду пoслoвних…

Прочитај више

Купују празне куће око Чачка да уселе угрожене

025. април 2018.
Купују празне куће око Чачка да уселе угрожене

ГРАД Чачак покушаће да у овој години оживи напуштена сеоска домаћинства, и да младе приволи да на селу започну пољопривредну производњу. То ће, како се надају градски оци, успети тако што ће Градска стамбена агенција откупити куће и окућнице на селу, које су напуштене, и уступити их на коришћење вишечланим социјално угроженим породицама. За ову…

Прочитај више

Држaвa купуje зeмљу пa прoдaje млaдим фaрмeримa

018. април 2018.
Држaвa купуje зeмљу пa прoдaje млaдим фaрмeримa

Тако то раде у САД-у, држaвa купуje зeмљу пa прoдaje будзaштo млaдим фaрмeримa. Нajмaњa aмeричкa сaвeзнa држaвa, Рoуд Ajлeнд, пoкрeћe прoгрaм купoвинe пoљoприврeдних гaздинстaвa, кoja ћe зaтим прoдaвaти будзaштo фaрмeримa-пoчeтницимa. Примeрa рaди, фaрмa купљeнa зa 500.000 дoлaрa мoглa би дa будe прoдaтa млaдoм пoљoприврeднику зa 100.000 дoлaрa, пишe aгeнциja AП и дoдaje дa je тo…

Прочитај више

Будућност припада боровници

012. април 2018.
Будућност припада боровници

Све што сте хтели да знате о боровници, а нисте имали кога да питате је поднаслов који се сам наметнуо, након слушања дијалога заинтересованих воћара на недавно завршеном првом Међународном сајму и конференцији о воћарству PROFIFRUIT одржаној у београдском Belexpo центру. У односу на јабучаство воће којем цена константно пада последњих година, код боровнице цена…

Прочитај више

Анти-фрост систем

027. март 2018.
Анти-фрост систем

Заштита од мраза орошавањем, или тзв. антифрост системом ефикасан је, али додуше, скуп начин заштите од измрзавања цветних пупољака у засадима воћа. Антифрост систем се укључује пре наступања мраза, а цео поступак траје док опасност од мраза не прође. Мана овог система је велика потрошња воде и енергије. Што је већи засад воћа утолико се…

Прочитај више

Оставите коментар

Ваша адреса неће бити објављена. Обавезна поља су означена * *