Биомаса и енергија

Биомаса и енергија

Потенцијали биомасе у Србији су четири пута већи од хидропотенцијала. Обновљиви извори енергије тренутно су најјача погонска сила за покретање привредне гране и од 2004. године у свету су петоструко повећане инвестиције у ту област.

Србија има велике могућности за коришћење биомасе која може да замени енергију добијену од нафте и других скупих извора. У Србији су још крајем осамдесетих година прошлог века била изграђена три постројења на фармама за биогас. Само са једног хектара пшенице од остатка биомасе могу да се произведу значајне количине енергије. Дакле, у Србији сад расте покрет за коришћење биомасе која може да замени значајне количине енергије која се добија из увозне нафте. На том пољу најдаље се отишло у Војводини. Државни секретар у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања истакао је да у Србији од укупних потенцијала обновљивих извора енергије, чак 60 одсто одлази на биомасу. Дакле, потенцијали биомасе у Србији су четири пута већи од хидропотенцијала. С обзиром да је будућност Србије у коришћењу обновљивих извора енергије, што је у складу и са европским интеграцијама Србије, циљ је да се до 2020. године у нашој земљи из тих извора добија 18 одсто енергије. Велики је значај креирања „зелене економије“ која подразумева рационалну потрошњу енергије уз одрживи развој и заштитиу животне средине, употребу чистих технологија, као и обновљивих извора енергије.

biomasa-1Обновљиви извори енергије тренутно су најважнија привредна грана и од 2004. године у свету су петоструко повећане инвестиције у ту област. Само 2013. године у свету у обновљиве изворе енергије инвестирано је 200 милијарди долара и то највише у Кини, САД и Западној Европи. Србија тренутно слабо користи потенцијале биомасе, нови закон о енергетици даће нови подстицај за већу употребу биомасе. Живимо у времену великог енергетског дефицита, великог загађења животне средине и великог смањења радних места, па је неопходно тражити алтернативна решења, а то су обновљиви извори енергије.

Дрвенаста био маса, односно проблеми у снабдевању у Србији, могу се превазићи подизањем засада шума који обезбеђују континуирану сировинску основу високог квалитета на дужи временски рок, као што је врста Salix Viminalis, брзорастућа енергетска врба.

Србија је потписница Уговора земаља Југоисточне Европе о енергетици. У том акту обавезали смо се на то да до 2020-те године 27 одсто неопходне енергије обезбедимо из обновљивих извора. Међу првима, у тај посао укључили су се пољопривредници, што дирекно утиче на смањење трошкова њихове производње. Ветар, вода, сунчева енергија, биомаса обновљиви су извори енергије које би, не само због потписаних уговора, него и због недостатка фосилних горива требало више да користимо. Међу реткима који на прави начин користе енергетске потенцијале биомасе је и аграрни гигант Викторија група. У погонима Victoria Oil у Шиду као енергент користе сунцокретову љуску, док у фабрици Сојапротеин у Бечеју као енергент користе сојину сламу и сојину меласу. До сада су на тај начин уштедели 12 милиона евра.

Биогориво не производе само велики агрокомплекси. Пољопривредници одавно купују велике котлове и користе биомасу за грејање кућа, али и штала и обора. Паори све више подижу и мала постројења и од уљане репице, соје и сунцокрета производе биодизел. Процењује се да потенцијал обновљивих извора енергије у пољопривреди ствара могућност за отварање неколико стотина хиљада радних места, пре свега на селу.

biomasa2Разлика између богатих и сиромашних нација и богатих и сиромашних земаља је у томе што богати знају да користе своје ресурсе. Ми остали, нажалост не. Постоји велика заинтересованост инвеститора за улагање у постројења обновљиве енергије.
Као земља с великим површинама обрадивог земљишта и оног под шумом, Србија има велике могућности за производњу биомасе. Она код нас учествује са две трећине у укупном потенцијалу обновљивих извора енергије. Укупан енергетски потенцијал биомасе у Србији већи је од 2 и по милиона тона еквивалентних нафти, што је количина већа од укупне потрошње нафте у нашој пољопривредној производњи. Готово две трећине тога је у остацима пољопривредне производње, а трећина у дрвној биомаси.

Стална унапређења у производњи биомасе

Између осталих новина у сектору механизације и опреме значајна пажња се поклања узгајању култура за енергетске потребе и подизању постројења за производњу енергије. Петина пољопривредног земљишта у Немачкој се користи за узгајање усева за енергетске потребе. Само је у 2010. Подигнуто 1.200 постројења за биогас, тако да данас у Немачкој постоји постројења која имају капацитет као две нуклеарне електране.

biomasa1Све више фармера се окреће ка алтернативним изворима енергије. Око половина укупних инвестиција односи се на инвестирање у алтернативне изворе, од којих је 40% улгање у постројења за биогас. Циљ је да се до 2030. године 70% струје и горива добија из обновљивих извора енергије. То је веома амбициозан циљ, а произвођачи машина имају главну улогу у његовом остваривању. Интелигентна решења за ефикасну производњу обновљивих извора, као и за производњу хране, велики су изазов. Немачки произвођачи машина и опреме су на добром путу. Сецкање је главни начин прераде индустријских житарица. Немачки пољопривредници већ користе аутоматизоване машине са изузетним перфомансама, које приликом жетве могу да обраде 400 тона на сат. Треба напоменути да су те машине опремљене врхунском технологијом, електроником и навођењем.

Слама постаје изузетно важна као енергетска залиха од које зависи профитабилност. Густина бале је изузетно битна. Специјалним процесима постиже се 25 % густине више него раније, што и транспорт и складиштење чини профитабилнијим у производњи енергије. Ти материјали треба да буду транспортовани на велике удаљености, а све веће количине у транспорту некад могу да премаше и трошкове саме жетве. Савремена технологија помаже да се ти трошкови смање. Решења и иновације које је развила немачка индустрија омогућавају сталну подршку пољопривреди у ефикасном снабдевању храном, производњи енергије и заштити климе и околине.

Оставите коментар

Ваша адреса неће бити објављена. Обавезна поља су означена * *