Bespovratna sredstva za priključnu mehanizaciju i opremu Ministarstva poljoprivrede u 2017-oj godini

Bespovratna sredstva za priključnu mehanizaciju i opremu Ministarstva poljoprivrede u 2017-oj godini

Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Primarna proizvodnja biljnih kultura, u smislu ovog pravilnika, obuhvata proizvodnju:

 1. žitarica;
 2. industrijskog bilja;
 3. aromatičnog i lekovitog bilja;
 4. povrća;
 5. voća;
 6. grožđa;
 7. cveća.

Primarna stočarska proizvodnja, u smislu ovog pravilnika, obuhvata proizvodnju:

 1. mleka (kravljeg, ovčijeg i kozijeg);
 2. mesa i jaja (tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”, proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca, koza i živine radi proizvodnje mesa i jaja);
 3. konzumne ribe;
 4. meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 2. preduzetnik;
 3. privredno društvo;
 4. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
 5. srednja škola;
 6. naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 1. jula tekuće godine.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje prava na podsticaja.

Zahtev za ostvarivanje prava ovog člana može se podneti za jedan ili više podsticaja pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaj iznosi 50% od investicije bez PDV-a, a ukoliko je korisnik podsticaja sa mestom prebivališta u naselju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, podsticaj iznosi 65% od investicije bez PDV-a.

Spisak naselja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, možete pronaći OVDE – Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

Izuzetno, pravo na podsticaje za 2017. godinu ostvaruje i lice  koje je u potpunosti realizovalo investiciju  u periodu od 16. oktobra 2016. godine do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja.

Ono podnosioci zahteva koji ne dostave potvrde koje se po pravilniku traže, nego pošalju zahtev bez njih treba da znaju da će Uprava za agrarna plaćanja proveriti po službenoj dužnosti stanje duga po osnovu  poreza, ali treba i da paze da u momentu provere nemaju poreskog duga. Najbolje rešenje je potvrde dostaviti uz zahtev.

Obaveštenje samo za poljoprivrednike sa teritorije AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat  za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obaveštava poljopivredne proizvođače sa teritorije AP Vojvodine koji žele da ostvare besprovratna sredstava Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije o sledećem:

POTVRDU koju je do sada izdavao Pokrajinski sekretarijat  za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a koja dokazuje da podnosilac prijave nije koristio podsticajna sredstva koja dodeljuje ovaj sekretarijat za istu namenu se više NEĆE IZDAVATI.

Pokrajinski sekretarijat  za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije – Uprava za agrarna plaćanja će podatke o korisnicima podsticajnih sredstava razmenjivati po službenoj dužnosti u direktnoj komunikaciji.

Izvor: subvencije.rs