Бесповратна средства Министарства пољопривреде за хладњаче и опрему за хладњаче

Бесповратна средства Министарства пољопривреде за хладњаче и опрему за хладњаче

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу, дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу хладњача и набавку нове опреме за хладњаче.

Бесповратна средства се могу добити за :

Трошкови изградње објеката за чување и складиштење воћа и поврћа
Набавка нове опреме за објекте за чување и складиштење воћа и поврћа:

 1. компресори,
 2. испаривачи,ко
 3. ндензатори,панели са металном конс
 4. трукцијом иврата
 5. за коморе.

Субвенционисање набавне цене опреме за изградњу хладњача и набавку нове опреме за хладњаче зноси 50-65% од износа цене без ПДВ-а.

Износ подстицаја зависи од тога да ли се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју са отежаним условима рада у пољопривреди или не. Уколико се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју, износ подстицаја је 65% од цене без пореза.

Списак маргиналних подручја можете пронаћи на http://subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
 2. предузетник
 3. привредно друштво
 4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар, као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу
 5. средња школа.

Право на субвенцију се остварује ако је, поред осталог, инвестиција за коју се подноси захтев реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривања права на подстицаје и није предмет подстицаја по неком другом основу, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима.

Прописано је да вредност прихватљиве инвестиције која је предмет захтева буде већа од 100.000 динара, док износ појединачног рачуна треба да буде већи од 50.000 динара и да је рачун за сваку појединачну инвестицију  већи од 50.000 динара.

Основни услови за остваривање подстицаја су да поднисилац захтева:

Како би оставрио право на подстицај у оквиру програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа, подносилац захтева  треба да у РПГ има уписано пољопривредно земљиште под производњом воћа и поврћа и то површине:

 1. до 2 хa јагодастог воћа
 2. до 5 ха другог воћа
 3. до 0,5 ха поврћа у заштићеном простору
 4. до 3 ха поврћа на отвореном простору

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 2.000.000 динара.

Правилник и захтев за подстицаје, можете преузети у прилогу текста.

Правилник

Списак прихватљивих инвестиција

Захтев

Преузето са: subvencije.rs