Бесплатна контрола плодности земљишта

Бесплатна контрола плодности земљишта

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА ЈАГОДИНА ОБАВЕШТАВА

пољопривредне произвођаче да је у току прикупљање узорака за бесплатну контролу плодности земљишта на територији Поморавског округа за 2015.годину,а према Уредби Владе Републике Србије.

Право на бесплатну контролу плодности земљишта има носилац или члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу и то на парцелама у власништву и уписаних у Регистар као и закупац пољопривредног земљишта у државној својини који је уписао парцеле узете у закуп.

Узорци се могу узети са парцела од I до V, односно VII катастарске класе (на подручју са отежаним условима). Број узорака са једног газдинства може износити највише 10.

Рок за достављање узорака је 20.08.2015.

Уз узорке је потребно приложити из Управе за Трезор Потврду да су предметне парцеле уписане у Регистар и Потврду о активном статусу газдинства.

За све информације обратити се ПССС Јагодина ,улица Капетана Коче 21, Јагодина.

Контакт телефони: 035 / 8221 – 931

065/ 221 – 9316

065/221-9327

065/ 221-9326